Zostań uczniem Jana Pawła II – czyli XVII. edycja Konkursu Papieskiego!

80 tysięcy uczestników z całej Polski na przełomie 16 lat, 500 nagrodzonych laureatów
i wygrane podróże uczestników do Wiecznego Miasta. Już 1 marca rusza 1 etap kolejnej, już XVII. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. To wyjątkowa okazja dla uczniów szkół ponadpodstawowych do bliższego poznania nauczania i życia Jana Pawła II oraz wygrania wycieczki do Rzymu!

Ogólnopolski Konkurs Papieski jest największym w Polsce konkursem dotyczącym wiedzy o życiu
i nauczaniu Jana Pawła II, a z roku na rok cieszy się coraz to większym zainteresowaniem wśród młodzieży, bo to do nich właśnie jest adresowany. Przewidujemy, że w tym roku weźmie w nim udział ponad 5 tys. uczestników. Każda edycja organizowana jest pod dedykowanym jej hasłem, a w tym roku brzmi ono: Święty Kościół grzesznych ludzi. Hasło będzie służyło naszym uczestnikom jako temat ich prac pisemnych w III. etapie Konkursu, dzięki którym będą mogli wygrać wycieczkę do Rzymu!

Konkurs składa się z 4 etapów. Pierwszy z nich rozpoczyna się już 1 marca 2021 r. i trwa do końca miesiąca. Podczas tego miesiące uczestnicy mają czas na rejestrację oraz rozwiązanie quizu online. Po zakończeniu tego etapu 31 marca uczestnicy, którzy uzyskają więcej niż połowę punktów zakwalifikują się do II etapu – testu online, który odbędzie się 13 marca. Na napisanie eseju (etap III) nasi uczestnicy będą mieli czas od 16 kwietnia do 14 maja. Finał, czyli już IV etap i ustna obrona prac będzie miała miejsce 12 czerwca 2021 r. w 9 miastach regionalnych i to właśnie wtedy wyłonimy naszych laureatów. Informacje dotyczące pierwszych dwóch etapów Konkursu pojawią się na naszej stronie internetowej: http://konkurspapieski.pl/ oraz stronie na Facebook’u: facebook.com/KonkursPapieski

Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. W końcu, jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

Pomysłodawcą hasła tegorocznej edycji był ś.p. Maciej Zięba OP, założyciel Instytutu Tertio Millennio. Hasło najlepiej komentują słowa Jana Pawła II, niezwykle wciąż aktualne:

Jest wreszcie droga świadectwa, zazwyczaj cichego, będąca konsekwencją podwójnej świadomości Kościoła: że jest w swej istocie niezachwianie święty, ale musi dokładać starań, aby oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki, gdyż z powodu naszych grzechów często oblicze Kościoła za mało świeci przed oczyma tych, którzy nań patrzą.
(JPII, RECONCILIATIO ET PAENITENTIA)

PallottiFM Messenger