Ramówka

Poniedziałek

6:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Poranne
6:40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7:00 – 9:00  Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich
12:00 Anioł Pański
13:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Południowe
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
17:30 Modlitwa Różańcowa z Parafii Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie
18:00 Msza Święta z Parafii Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie
18:50 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Wieczorne
23:00 Różaniec z Janem Pawłem II

Wtorek

6:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Poranne
6:40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7:00 – 09:00  Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich
12:00 Anioł Pański
13:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Południowe
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
17:30 Modlitwa Różańcowa z Parafii Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie
18:00 Msza Święta z Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie Nowej-Hucie
18:50 
Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Wieczorne
23:00 Różaniec z Janem Pawłem II

Środa

6:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Poranne
6:40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7:00 – 09:00  Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich
12:00 Anioł Pański
13:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Południowe
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
17:30 Modlitwa Różańcowa z Parafii Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie
18:00 Msza Święta z Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie Nowej-Hucie
18:50 
Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Wieczorne
23:00 Różaniec z Janem Pawłem II

Czwartek

6:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Poranne
6:40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7:10 Msza Święta z Grobu Świętego Jana Pawła II
8:09 – 09:00  Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich
12:00 Anioł Pański
13:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Południowe
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
17:30 Modlitwa Różańcowa z Parafii Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie
18:00 Msza Święta z Parafii Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie
18:50 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Wieczorne
23:00 Różaniec z Janem Pawłem II

Piątek

6:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Poranne
6:40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7:00 – 09:00  Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich
12:00 Anioł Pański
13:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Południowe
15:00 Godzina Miłosierdzia z Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia – Księża Pallotyni – Kraków
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
17:30 Modlitwa Różańcowa z Parafii Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie
18:00 Msza Święta z Parafii Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie
18:50 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Wieczorne
23:00 Różaniec z Janem Pawłem II

Sobota

6:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Poranne
6:40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
12:00 Anioł Pański
13:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Południowe
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
17:30 Modlitwa Różańcowa z Parafii Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie
18:00 Msza Święta z Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie Nowej-Hucie
18:50 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Wieczorne
23:00 Różaniec z Janem Pawłem II

Niedziela

6:00 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Poranne
6:40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7:00 Msza Święta z Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie Nowej – Hucie
10:00 Msza Święta z Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie Nowej – Hucie

12:00 Anioł Pański
13:35 Modlitwy Pallotyńskie – Modlitwy Południowe
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
17:00 Msza Święta z Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach
18:00 Msza Święta z Parafii Św. Wincentego Pallottiego w Warszawie

23:00 Różaniec z Janem Pawłem II

PallottiFM Messenger