WnieboSkłon (19.04.2021)

Symbolem tego dnia jest żonkil. Razem uczcijmy wydarzenia sprzed 78 lat. Zapraszam do audycji „WnieboSkłon”.
Kuba Rutkowski

PallottiFM Messenger