Ty, Boże, jesteś tam i trzymasz mnie i niesiesz

Błogosławieni i święci nigdy nie powiedzieliby o sobie, że są wyjątkowymi ludźmi. Powiedzieliby, że są normalnymi ludźmi. Ludzie tacy jak wielu innych, tacy jak MY –  którzy zmagali się z wyzwaniami czasu, w którym żyli i którzy po prostu wykonują swoją pracę tam, gdzie Bóg ich posłał. Tak samo było z Richardem Henkesem – naszym współbratem pallotynem. Jeszcze Sługą Bożym a 15 września błogosławionym.

Homilia ks. Łukasza Gołasia SAC o Słudze Bożym Richardzie Henkesie SAC

W tej całej jego historii życiowej, kapłańskiej, On słyszy tak jak Maryja: Czego chcesz ode mnie Boże? I zaraz odpowiada: „Każdego dnia chcę usłyszeć, czego chcesz ode mnie Boże, jak mnie nazywasz, gdzie mnie wysyłasz”. Bóg wysyła wielu pallotynów do ludzi.

Czy ten człowiek, który zmarł w wieku 45 lat, może być dla mnie wzorem do naśladowania? Przecież już 74 lata nie żyje i od tego czasu świat zasadniczo się zmienił. Za każdym razem ma swoje własne wyzwania. A jednak może warto przyjrzeć się życiu Sługi Bozego Richarda, który wysłuchał wezwania Boga.

Boże, nasz Ojcze
Ty dałeś siłę naszemu bratu,
księdzu Ryszardowi Henkesowi,
By przeciwstawić się złu,
stanąć w prawdzie i miłości
naśladując Jezusa Chrystusa
w drodze ku Golgocie
aż po śmierć.
Niech jego ofiara dla innych
daje nam nadzieje i siłę
na naszą dzisiejszą drogę wiary.
O to prosimy, w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen.

Beatyfikacja odbędzie się 15 września 2019 roku w Limburgu. Transmisja w Radiu Pallotti.FM

PallottiFM Messenger