To jest historia o mnie. Pallotyńskie Czuwanie Młodzieży

Działasz, funkcjonujesz, robisz – ale zżyjesz tylko dzięki Eucharystii – mówił ks. Adrian Galbas SAC, Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego w czasie  Pallotyńskiego czuwania Młodzieży na Jasnej Górze.

Konferencja: ks. Rafał Sorkowicz SChr

PallottiFM Messenger