Prośba o Beatyfikację ks. Ryszarda Henkesa SAC

Błogosławiony Richard Henkes
Pallotyn, męczennik z Dachau.

Richard Henkes urodził się w 1900 roku w dużej katolickiej rodzinie. Przez siedem lat uczęszczał do szkoły podstawowej w Ruppach, a ponieważ chciał zostać misjonarzem, w roku 1912 r. wstąpił do nowo powstałej szkoły w średniej w Szensztat. W trakcie nauki, został powołany do wojska, ale nie musiał już iść na front. W 1919 r. jako absolwent liceum wstąpił do nowicjatu pallotynów w Limburgu, gdzie w 1925 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1926 r. pracował jako nauczyciel i wychowawca w różnych szkołach pallotyńskich, najpierw na Zachodzie, zwłaszcza w domu nauki Schoenstatt, a od 1931 r. na wschodzie, na terenie ówczesnych Niemiec w Katscher (Kietrz), Frankenstein (Ząbkowice Śląskie) i Strandorf (Strahovice, dziś Czechy). Wkrótce po dojściu nazistów do władzy ojciec Henkes wystąpił przeciwko ideologii narodowo-socjalistycznej na kazalnicy i w szkołach za co był prześladowany przez gestapo. Po raz przesłuchano go w 1937 r. z powodu kazania wygłoszonego w jego rodzinnej wiosce. Za drugim razem był sądzony przed specjalnym sądem we Wrocławiu za zniesławienie Hitlera. Wyrok nie został jednak ogłoszony na skutek amnestii, ogłoszonej po włączeniu Austrii do Rzeszy Niemieckiej. Po kazaniu w Branicach, w którym przeciwstawił nazistowskich oficerów z męczennikami z czasów rzymskich, ojciec Henkes został aresztowany 8. Kwietnia 1943 w Raciborzu, a stamtąd 10 lipca przewieziony został do obozu koncentracyjnego w Dachau. Także tam, prowadził on życie religijne, dzielił się jedzeniem z innymi i głosił słowo Boże uwięzionym współbraciom. Po wybuchu epidemii tyfusu pod koniec 1944 r., ojciec Henkes zgłosił się na ochotnika, aby dołączyć do chorych w bloku 17 i opiekować się nimi. W połowie lutego 1945 r. sam zaraził się i w dniu 22 lutego 1945 zmarł. Po wojnie prochy zostały przywiezione do Limburga przez powracających pallotynów, gdzie odbył się uroczysty pogrzeb.

P. Manfred Probst SAC

My
Przychylając się do prośby naszego Brata Georga Batzinga,
biskupa Limburga
I wielu innych braci z całej diecezji
I rzeszy wiernych świeckich
Po wysłuchaniu opinii kongregacji do spraw świętych
Naszą władza apostolską zezwalamy
Aby sługa Boży
Ryszard Henkes,
Prezbiter, członek Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego,
Męczennik, nieustraszony głosiciel Ewangelii
i heroiczny świadek chrześcijańskiej miłości,
był odtąd nazywany błogosławionym
I by odtąd celebrowano jego święto w miejscach i wg. reguł ustalonych
w prawie każdego roku 21 Lutego
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Postanowiono w Rzymie, u świętego Piotra 20 sierpnia roku Pańskiego 2019
w 7. roku naszego pontyfikatu

Franciszek

PallottiFM Messenger