Proces beatyfikacyjny

Kapituła Generalna Księży Pallotynów w Rzymie w 1947 r. opowiadała się za beatyfikacją polskich i niemieckich męczenników okresu nazistowskiego, do której z nazwiska zaliczono również P. Henkesa. Ale ten pierwszy impuls całkowicie zatonął, ponieważ beatyfikacja Vincenta Pallottiego i trzynaście lat później jego kanonizacja wkrótce przyciągnęły całą uwagę. P. Henkesowi groziło zapomnienie. Kolejny silny impuls do błogosławieństwa ks. Henkesa przyszedł z szeregów byłych kapłanów więźniów Dachau po ich spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II w Fuldzie w 1980 r.  W 1985 r. ta grupa kapłanów złożyła wniosek do biskupa Limburgii o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego o. Henkesa. Ale pallotyni nie mogli jeszcze zdecydować, ponieważ mieli pięciu zabitych w wyniku  przemocy nazistów. Ale niektórzy utworzyli wraz z przyjaciółmi i krewnymi krąg przyjaciół Richarda Henkesa. Przełom u Pallottynów przyniosły dwie czeskie inicjatywy. Pierwszym był udział biskupa Pilzna Franciszka Radkovskiego w obchodach pięćdziesiątej rocznicy śmierci o. Richarda Henkesa w pallotyńskim Filozoficznym Kolegium Teologicznym w Vallendar w 1995 r. Jego jasne oświadczenie: ks. Henkes powinien zostać beatyfikowany. 17 stycznia 2001 r. w imieniu Konferencji Episkopatu Czech napisał list do Inspektora Palladii z Limburgii, w którym opowiedział się i obiecał wsparcie dla beatyfikacji o. Richarda Henkesa. Zgromadzenie prowincjalne w 2001 r. przyjęło znaczną większością głosów odpowiedni wniosek z uniwersytetu.

Po porozumieniu między administracją diecezjalną a pallotynami i niezbędnej pracy przygotowawczej  Episkopatu został oficjalnie otwarty proces beatyfikacji w dniu 25 kwietnia 2003 r. w kościele pallotynów w Limburgii, w obecności biskupa Franciszka Łobkowicza z Ostrawy-Opawy i dużej liczby wiernych – w tym 50 wierzących i 3 księży ze Strahovic / Strandorfu. W uroczystości uczestniczył także ostatni żyjący niemiecki ksiądz obozowy, Hermann Scheipers.

23 stycznia 2007 r. Biskup Limburgii świętował zakończenie procesu postępowania biskupiego w procesie beatyfikacji  w kościele Mariackim. P. Henkes opierał się w czasach, gdy wielu było zrezygnowanych. Głosił słowo Boże. Ojciec prowincjalny P. Hans Joachim Winkens mógł powitać na początku Mszy Św. obok biskupa licznych uczestników z rodziny i domu księdza Henkesa. Pallotyni i związani z nimi świeccy byli również bardzo liczni, wśród nich: generalny rektor P. Friedrich Kretz z Rzymu i nowy ojciec prowincjalny Hans-Peter Becker z Friedberg / Augsburg.  Przekazanie akt do Rzymu biskup zlecił postulatowi i byłemu księdzu prowincjalnemu Norbertowi Hannappelowi. Dekretem Kongregacji do Spraw Świętych z 13 marca 2009 r. została uznana ważność akt (Prot. N. 2493-3/07).

Po przeanalizowaniu oficjalnych dokumentów przez różne organy Zgromadzenia, 11 grudnia 2018 r. postanowiono zalecić papieżowi Franciszkowi beatyfikację księdza Richarda Henkesa. 22 grudnia 2018 r. Ojciec Święty zastosował się do tego zalecenia i oficjalnie ogłosił zbliżającą się beatyfikację Sługi Bożego (stan na grudzień 2018 r.).

PallottiFM Messenger