Nie mury, a mosty. Odwagi!

Tym razem gościem w Domu Pallottiego była Justyna Tyrakowska z Poznania – uczestniczka Forum Impuls, które jest odpowiedzią na rozpoczęty w październiku Synod o synodalności. Forum miało na celu zainspirować wiernych do podjęcia dyskusji o tym, czym teraz żyje Polski Kościół. Forum miało miejsce 5-7 listopada na Jasnej Górze.

Justyna, jako osoba świecka, mocno zaangażowana w życie Kościoła, z radością i entuzjazmem przyjęła wiadomość o tej inicjatywie i wzięła dość żywo w udział i dialog. Odbiór przez nią i, jak relacjonuje – innych osób, był bardzo pozytywny – powiem już od razu, że się nie zawiodłam – mówi w rozmowie Justyna.

Jakie powinno być miejsce osób świeckich w Kościele? – Fakt pewnej godności, którą otrzymaliśmy w chrzcie i bierzmowaniu, a która jest dla nas impulsem do bycia w Kościele w szczególny sposób. Każdy z nas jest powołany do tego, by za Kościół brać odpowiedzialność, by Go budować. Tworzyć Kościół bardzo lokalny, w otoczeniu domowym, sąsiedzkim – odpowiada.

Podczas rozmowy Justyna Tyrakowska podkreślała, jak ważne jest dziś włączenie osób świeckich, ich zdania, myśli w rolę Kościoła, a więc to, na czym skupiał się św. Wincenty Pallotti. Wybrzmiał też, jak echo, motyw słuchania, zatem tego, co jest motorem, „impulsem” Synodu o synodalności.

Na koniec rozmowy padło ważne zdanie, by jednak nie ulegać polaryzacji, którą niesie nam świat, a więc pewnego podziału, niekoniecznie korzystnego, ale, by za przykładem Wincentego – zamiast murów, tak dziś popularnych, budować mosty.

Bk/Pallotti.fm

PallottiFM Messenger