Myśli o Polsce 5 stycznia 2022

W nagranych wcześniej „Myślach o Polsce”  ksiądz Piotr Bączek dyrektor Radia Anioł Beskidów opowiedział o historii i teraźniejszości rozgłośni, o znaczeniu uroczystości Trzech Króli.

Z Profesorem Tomaszem Panfilem z KUL rozmawialiśmy o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz o tym, że Lwów to nie Kresy, a środkowa Polska. Zapytaliśmy, czy 4 czerwca 1989 roku rzeczywiście w Polsce skończył się komunizm?

PallottiFM Messenger