Zieloni Pallotyni

W naszym warszawskim studiu gościmy koordynatorów projektu Zieloni Pallotyni – księdza Wojciecha Winka SAC, księdza Marcina Krzysztoszka SAC i Katarzynę Kościelecką, którzy zwyciężyli w konkursie ekologicznym organizowanym przez Caritas Laudato Si’. Opowiedzieli o swoich inicjatywach i podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z ekologią. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Głównym celem projektu jest rozwój i integracja miejscowej wspólnoty parafialnej, która angażuje się w działania wpisane we wszystkie wymiary ekologii integralnej opisanej w Laudato si’ oraz przenoszenie wypracowanego modelu współpracy i działań do innych wspólnot pallotyńskich. W najbliższym czasie zorganizowane zostaną: eko piknik (10 września), niedziela św. Franciszka (3 października), rajdy rowerowe i piesze wycieczki, konferencja pt. „Ksiądz i naukowiec o klimacie”.

PallottiFM Messenger