Z Franciszkiem(audycja 11)Dążenia ekumeniczne. Ks. prof. Sławomir Pawłowski SAC 23.11.2020

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, bp Georg Batzing, zapowiedział, że w maju 2021 r. zostanie zainicjowana interkomunia z chrześcijanami ewangelickimi, nazywana „gościnnością eucharystyczną”. Dzięki niej protestanci w Niemczech przyjmowaliby Komunię Świętą za formalną zgodą katolickich biskupów; katolicy mieliby z kolei zyskać możliwość pełnego uczestnictwa w protestanckiej Wieczerzy.

Dokument „Wspólnie przy stole Pańskim” został oceniony krytycznie przez Stolicę Apostolską. Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że pomięto w nim kwestię dokładnego rozumienia Eucharystii i Wieczerzy Pańskiej, relacji między Eucharystią a Kościołem, kwestię posługi święceń oraz relację między Chrztem św. a Eucharystią.

Frankfurter Allgemeine Zeitung pyta wprost: Czy powstanie Niemiecki Kościół Narodowy?

Na czy polega istota problemu? Dlaczego zagadnienie Eucharystii jest tak ważne? Na jaki etapie są obecnie dążenia ekumeniczne między katolikami i protestantami?

O tym rozmawiam z ks. Sławomirem Pawłowskim, pallotynem, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, konsultorem i sekretarzem Rady ds. Ekumenizmu KEP w poniedziałek 16 listopada w audycji „Z Franciszkiem”

PallottiFM Messenger