Z Franciszkiem (audycja 28)Finanse Watykanu. ks. Michał Siennicki SAC(10.5.2021)

Papież Franciszek wydał kolejne motu proprio dotyczące reformy kurii rzymskiej. W wydanym dokumencie Papież określa, jakie warunki mają spełniać osoby zatrudniane do obsługi finansów watykańskich. Nie mogą one być wcześniej skazane prawomocnym wyrokiem, nie mogą posiadać udziałów w firmach wątpliwych z moralnego punktu widzenia. Tym samym Watykan przystąpił do grona krajów akceptujących konwencje ONZ z Meridy z 2003 r. o transparentności finansów.
Na ile kolejny dokument pomoże w organizacji kurii?
Jak on wpłynie na zwiększenie zaufania do Watykanu?
Jakie kolejne kroki podejmie Papież?
O tym rozmawiam z ks. Michałem Siennickim, wykładowcą prawa kanonicznego w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie

PallottiFM Messenger