Z Franciszkiem (audycja 15) Medziugorie. Abp Henryk Hoser SAC (21.12.2020)

Medziugorie. Od blisko 40 lat wzbudza kontrowersje. Wiele osób zaprzecza prawdziwości objawień. Z drugiej strony wielotysięczne tłumy odwiedzają to miejsce przystępując przede wszystkim do sakramentów spowiedzi i Komunii św. Ojciec Święty Franciszek podjął dwie ważne decyzje. W 2017 roku mianował specjalnego wysłannika dla parafii Medziugorie a w maju 2019 zezwolił na organizowanie pielgrzymek przez duszpasterzy. Zatem:
Co jest ważniejsze? Doktryna Kościoła czy względy duszpasterskie w podejściu do Medziugorie?
Jaka jest duchowość maryjna Papieża Franciszka?
W jaki sposób Medziugorie wpływa na pojednanie na terenie Byłej Jugosławii?

Rozmawiam o tym z abpem Henrykiem Hoserem, specjalnym wysłannikiem Papieża dla parafii Medziugorie w poniedziałek 21 grudnia 2020. Ks. Jerzy Limanówka zapraszam na audycję Z Franciszkiem.

PallottiFM Messenger