WnieboSkłon (25.11.2019)

KRÓL 
Kim jest? Jest Panem, ale nie skazuje na śmierć. Jest Władcą, ale daje wolną wolę. Jest Królem, ale kto inny rządzi jego królestwem. Kim jest?
On przyjdzie, znów… I chce nas zaprosić do swojego Królestwa.
Kto to taki? Spróbujemy Go poznać w audycji „WnieboSkłon”.
Jakub Rutkowski

PallottiFM Messenger