WnieboSkłon (2.12.2019)

Zaczął się. Co nam przyniesie? Dokąd zaprowadzi? Trzeba się dobrze przygotować. Czekać, ale nie stać w miejscu. Działać, ale nie oczekiwać cudu. Prosić, ale nie uznawać swojej zasługi. Adwent. Dajmy działać Jemu. A wtedy przyjdzie prawdziwy Książe Pokoju. To będą godzinne rekolekcje. Kto je poprowadzi? Prawdziwy Pasterz. Dajmy się prowadzić! O tym było w audycji „WnieboSkłon”.
Jakub Rutkowski

PallottiFM Messenger