WnieboSkłon (16.12.2019)

Bez wątpienia zbliża się czas podsumowań. To będzie nasze ostatnie spotkanie. Ostatnie 'wnieboSkłonowe’ w tym roku. Czas na kilka prostych refleksji – tych duchowych i tych muzycznych. Ale nie będę w nich sam… Dziś w naszym poniedziałkowym spotkaniu gość, który miejmy nadzieję będzie się czuł jak u siebie – bo tak by wypadało! 
Jakub Rutkowski

PallottiFM Messenger