WnieboSkłon (11.11.2019)

Pallotti.FM dla Niepodległej 
Kiedy mówimy „Niepodległość” od razu dodajemy w myślach: „wolność”… Czym wolność jest dzisiaj dla mnie? Czym była dla naszych przodków, którzy oddali życie i zdrowie za walkę o Niepodległość?
Wielu twórców pozostawiło po sobie wspaniałe dzieła, które opisują ich duchową i fizyczną walkę o wolność.. Dziś polska flaga jest w centrum naszych wydarzeń. Niech będzie ona dla nas drogą do Boga, symbolem Honoru i wyrazem przywiązania do Ojczyzny. 
Specjalne wydanie audycji „WnieboSkłon”. Włączmy się we wspólne obchody Święta Niepodległości! Do usłyszenia!
Jakub Rutkowski

PallottiFM Messenger