WARSZAWA: Studio dla młodych

Celem projektu przeprowadzenie remontu i częściowy zakup sprzętu audiowizualnego do naszego studia w kompleksie Zarządu Prowincjalnego SAC w Warszawie. Chociażby dobry sprzęt to konkretne narzędzia dla młodych ludzi i nie tylko do umożliwienia realizacji produkcji nagrań wideo, filmów, transmisji czy programów telewizyjnych. Przyczyni się również do organizacji warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów, konferencji, a także do wsparcia imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Młodzież w naszym studiu Radia Pallotti.FM i Telewizji Pallotti.TV znajdzie miejsce, w którym będzie mogła rozwijać swoje talenty i pasje w obszarach kultury, takich jak telewizja czy radio i kształtować postawy patriotyczne. Poprzez tworzenie wspólnych projektów chcemy dotrzeć do młodych ludzi z różnych środowisk, aby konfrontować różne spojrzenia, wymienić się wiedzą, umiejętnościami oraz wspierać te obszary, gdzie młodzi potrzebują wsparcia związanego z budowaniem swojej tożsamości narodowej i odnalezienia wartościowego sensu w życiu.

PallottiFM Messenger