Trzeba być odważnym i nie bać się realizować swoich pomysłów

Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Misją Fundacji jest pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

O Fundacji Grupy PKP, celach i pomysłach będzie opowiadać Pani Katarzyna Kucharek, Prezes Fundacji Grupy PKP w piątkowym wydaniu Gość Radia Pallotti.FM.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z dnia 11 czerwca 2021.

PallottiFM Messenger