Szukał prawdy i wolności

ks. Richard Henkes SAC urodzony w 1900 roku w Ruppach-Goldhausen. Jako student szukał w  Schoenstatt (1912–1919) prawdy i wolności. W 1925 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a od 1926 r. pracował jako entuzjastyczny i inspirujący nauczyciel. Od 1931 r. pracował w Katscher, Frankenstein i Branitz we wschodniej części ówczesnej Rzeszy Niemieckiej. Po kazaniu 7 marca 1937 r. w Ruppach przeciwko nazistom został zgłoszony do gestapo i wszczęto przeciwko niemu dochodzenie. Zakończyło się ostrzeżeniem. Również w 1937 r. został zgłoszony z powodu oświadczenia przeciwko Adolfowi Hitlerowi w Katscher / Górny Śląsk. Przed grożącym mu skazaniem przed specjalnym sądem we Wrocławiu uciekł przez amnestię przy aneksji Austrii do Rzeszy Niemieckiej. 8 kwietnia 1943 r. został aresztowany za kazanie w Branitz / Górny Śląsk, uwięziony w Ratiborze i zabrany do obozu koncentracyjnego Dachau 10 lipca 1943 r. Na przełomie listopada i grudnia 1944 r. zgłosił się na ochotnika do opieki i opieki duchowej nad chorymi na tyfus do baraku dostępowego nr. 17, zaraził się i zmarł 22 lutego 1945 r. w obozie koncentracyjnym Dachau.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Pallotti.FM w zakładce BEATYFIKACJA

PallottiFM Messenger