Przedstawiamy gości Pallotyńskiego Forum Ewangelizacyjnego

Bp Janusz Mastalski
Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Za dewizę biskupią przyjął słowa: Dominus spea mea (Pan moją Nadzieją). Jest znanym i cenionym kaznodzieją, a także spowiednikiem. Wygłosił ponad 300 rekolekcji w Polsce i za granicą. Od lipca 2017 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Jest związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Wypromował blisko 400 licencjatów i magistrów, a także 12 doktorów.

Wincenty Podobiński
Prezes Fundacji Świętego Michała Archanioła. Czciciel szkapelrza św. Michała Archanioła. 14 października 2008 r. w Bielsku-Białej złożył przyrzeczenia rycerskie i został członkiem Rycerstwa Świętego Michała Archanioła. Co roku organizuje “Anielskie rekolekcje pod żaglami” – połączoną z rejsem po Adriatyku pielgrzymkę do sanktuarium św. Michała na Górze Świętego Anioła (Monte Sant’Angelo) na włoskim półwyspie Gargano. Organizuje modlitwy za wstawiennictwem świętego odbywające się regularnie w 4 kościołach Krakowa.

Jan Budziaszek
Perkusista jazzowy i estradowy. Od 1965 roku związany na stałe z zespołem Skaldowie. Grał też m.in. z Tomaszem Stańko, Jarosławem Śmietaną, w zespole Maryli Rodowicz, w grupie Pod Budą, współpracował z zespołem New Life’m. Jest świeckim rekolekcjonistą i autorem wielu książek. Pomysłodawca koncertu “Jednego Serca, Jednego Ducha”, który odbywa się od corocznie wieczorem w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie.

Michał PAX Bukowski
Młody raper, lider zespołu Muode Koty. Prowadzący program Studio Raban w TVP1. Człowiek otwartego serca do młodych ludzi, inspiruje ich do rozwoju swoich pasji i talentów, przedstawia życie jako Przygodę, do której trzeba zaprosić Jezusa. Opowiada o swoim doświadczeniu grzechu i wyjścia z niego, w praktyczny sposób zachęca ludzi do walki o swoją czystość.

Ks. Mikołaj Konarski
Młody, charyzmatyczny kapłan, działający z natchnienia Ducha Świętego. Poza swoimi parafialnymi obowiązkami odprawia w różnych miejscowościach Msze Święte ku czci Ducha Świętego z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Kultywuje różne formy ewangelizacyjne – 33 dniowe akty Zawierzenia, nałożenie szkaplerzy św. Michała Archanioła i Karmelitańskie.

Ks. Krzysztof Kralka SAC
Pallotyn, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, moderator generalny Wspólnoty “Przyjaciele Oblubieńca”, lider zespołu Razem za Jezusem, rektor wspólnoty pallotyńskiej w Lublinie. Posługuje w wielu miejscach w Polsce i za granicą, głosząc Słowo boże i prowadząc rekolekcje i sesje formacyjne oraz formując ewangelizatorów i wspólnoty ewangelizacyjne. Prowadzi wieczory uwielbienia oraz modlitwy w intencji uzdrowienia. Jest autorem wielu książek.

Ks. Zenon Hanas SAC
Przełożony Pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. Dyrektor Kancelarii Rektora UKSW oraz prezes Fundacji Rozwoju UKSW. Realizator projektów naukowych dotyczących mediów społecznościowych oraz ich zastosowania w różnych obszarach życia społecznego. Autor publikacji z pogranicza nauk o mediach, public relations oraz teologii pastoralnej.

Marysia Krawczyk
Dyrygentka, kompozytorka, sopran liryczny. Absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego na Akademii Muzycznej w Krakowie. Animatorka Życia Muzycznego. W roku 2016 wydała płytę ze swoim utworem „Koronka do Bożego Miłosierdzia – symfonicznie”, w której nagraniu bierze udział ponad 100 osób. Prowadziła i prowadzi od strony muzycznej takie eventy jak Młodzi&Miłosierdzie, Jak Chleb, Ewangelizacja Nowej – Huty, Sercańskie Dni Młodych, Urszulańskie Dni Młodych, Karmelitańskie Dni Młodych.

Miłosz Konarski 
TO WŁAŚNIE ON PRZYGOTOWUJE CAŁE ZAPLECZE MUZYCZNE. Kim jest? Multiinstrumentalista, kompozytor i aranżer. Naukę gry na pianinie rozpoczął już w przedszkolu. Przez 12 lat Szkoły Muzycznej kształcił się dalej w tym kierunku, jednocześnie ucząc się gry na klarnecie i skrzypcach. Od zawsze zainteresowany filmem, łączy swoje pasje, specjalizując się w tworzeniu muzyki na potrzeby filmu. Sporą część czasu poświęca również działalności edukacyjnej – prowadząc zajęcia umuzykalniające w żłobkach i przedszkolach, a od 2017 roku współpracując z wydawnictwem Bliżej Przedszkola – z którym regularnie wydaje płyty z muzyką dla dzieci.w 2018 roku wyreżyserował muzycznie koncert pt. Zachwyca mnie Mój Bóg. Jest twórcą zespołu Gsus Project, który będzie posługiwał w czasie forum!

PallottiFM Messenger