Po niedzieli…

Dziś, gdy człowiek jest ciągle zabiegany, pochłonięty wirem rożnych obowiązków, zmartwień…gdy na wszystko brakuje mu czasu relacja z Bogiem może zwyczajnie, stopniowo ulec swoistej degrengoladzie. Może zniknąć! Nie chcąc do tego dopuścić warto wsłuchiwać się w to, co ktoś ma nam o Nim do powiedzenia. Dziś, na „rynku słowa” wiele propozycji, wiele alternatyw; my starając się zapewnić to, co naprawdę wartościowe wychodzimy z cyklem homilii ks. Michała Lubowieckiego, który z ogromną prostotą, humorem i autentyzmem opowiada o tym, czym jest modlitwa, udział w Eucharystii i jak odnajdywać Boga w sobie – ludziach XXI wieku.

<Z własnego doświadczenia wiem, -mówi autor tekstu- że Ks. Michał stojąc przy stole Bożego Słowa raczej daleki jest od nauczania. On po prostu przekazuje to, czym żyje, co sam przeszedł i, co najważniejsze, robi to z troską o zbawienie drugiego człowieka, a troska ta przesiąknięta jest głęboką modlitwą, dlatego jest on tak przekonujący>.

Cykl homilii, nazwany „Po niedzieli…” rozpoczniemy już w tę niedzielę (10.10.2021r.). Będzie to o tyle niekonwencjonalne, gdyż homilie naszego kaznodziei będą umieszczane w niedzielę wieczorową porą –  stąd tytuł cyklu.

Wyrusz, zatem, w poznawanie Bożego Słowa i siebie w Nim; daj się Mu przemieniać. Przekonaj się sam, że naprawdę warto!

/Bartłomiej Kasprzyk

PallottiFM Messenger