ODPOWIEDZIALNI. NOWA HUTA+

Św. Wincenty Pallotti odkrył, że w dziele ewangelizacji potrzebne są współpraca i współdziałanie różnych grup w Kościele: kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich. Był przekonany, że współdziałanie wszystkich ochrzczonych, a więc wszystkich odpowiedzialnych za Kościół, może przyspieszyć jego rozwój i przyczynić się do odniesienia sukcesu w dziele ewangelizacji. Pallotti zrozumiał, że każdy chrześcijanin, w łączności z Jezusem, ma obowiązek podejmowania zadań na rzecz Kościoła i świata. Sami biskupi i księża nie mogą dźwigać całej odpowiedzialności za ewangelizację. Pallottiemu zależało, aby wszyscy poczuli się odpowiedzialni za „ożywianie wiary, rozpalanie miłości i jednoczenie wysiłków”. Dlatego też pallotyńska Parafia w Krakowie pw. Matki Bożej Pocieszenia oraz Radio Pallotti.FM wychodząc na potrzeby dzisiejszego świata, organizuje spotkanie: Pallotyńskie Forum Ewangelizacyjne dla młodych duchem ODPOWIEDZIALNI. NOWA HUTA+

Spotkanie będzie miało miejsce 12 października (sobota) w Hali Wanda Kraków. Chcemy zaprosić każdą osobą, bez względu w jakim wieku jest. Każdy z nas od najmłodszego do najstarszego, jest odpowiedzialny za Kościół. Potrzeba nam tego poczucia odpowiedzialności. Zatrzymania się na chwile i wskazania kierunków działania. Pallotyńskie Forum jest skierowane dla każdego: dla młodzieży, rodzin i ludzi starszych. Pallottiprzekonywał, że w Kościele uda się ożywić wiarę dzięki wzajemnej współpracy wiernych, którzy czują się odpowiedzialni za Kościół. Po współpracujmy razem 12 października. Pomogą nam w tym zaproszeni goście: bp Janusz Mastalski, Wincenty Podobiński, Jan Budziaszek, Michał Bukowski PAX, ks. Mikołaj Konarski, ks. Krzysztof Kralka SAC, ks. Zenon Hanas SAC, Karol Gnat oraz GSUS PROJECT wraz z chórem i orkiestrą.

Kiedyś Pallotti zapukał do sumienia ludzi wierzących, katolików świeckich, jak puka się do drzwi, i sprawił, że wytrysnęły nowe emocje, przypomniał ludziom świeckim ich ogromną odpowiedzialność za obecność Boga w życiu świata. Spotkajmy się 12 października i doświadczymy odpowiedzialności za Kościół i drugiego człowieka. Więcej informacji, rejestracja, program oraz informacje logistyczne znajdziecie na stronie Pallotyńskiego radia Ewangelizacyjnego Pallotti.FM www.pallotti.fm

PallottiFM Messenger