O Biblii Nawarskiej i Sercu Ojca

Jest to Biblia, która ma szansę dotrzeć do polskiego czytelnika. Mowa o Biblii Nawarskiej, która została wydana nakładem Wydawnictwa Apostolicum. O tym pięknym dziele będę rozmawiał w najbliższej audycji Bo na Bulwarowej z o. Janem O’Dogherty, przedstawicielem Ediciones Universidad de Navarra w Polsce.

W drugiej części audycji Bo na Bulwarowej, zatrzymamy się nad „Sercem Ojca”, są to rekolekcje zawierzenia przez przeczyste serce św. Józefa. Rozmawiać będę z ks. Mateuszem Dutkiewiczem, współtwórcą dwudziestosześciodniowych rekolekcji odnowy serca, w których nauczycielem i przewodnikiem ma być św. Józef – wzór prawdziwego mężczyzny. Książka wyszła nakładem Wydawnictwa Esprit.

Zapraszam 22 kwietnia 2021 roku na godz. 20.00 do Pallotyńskiego Radia Pallotti.FM www.pallotti.fm

Ks. Łukasz Gołaś SAC

PallottiFM Messenger