Nawiedzenie jest ci potrzebne

To dzisiejsze święto uczy nas jak się odnaleźć w życiu…

Patrzymy na Maryję i Elżbietę jako dwie WIELKIE KOBIETY, które wydały na świat DWÓCH WIELKICH: Jezusa i Jana Chrzciciela.

NAWIEDZENIE… Czasami potrzebujemy w życiu takiego czasu, takiej przestrzeni SPOTKANIA.

Różnie to każdy z nas odbiera.

Różnie się zachowujemy. Może się przyzwyczajamy do kogoś – mniej lub więcej.

I to pomaga nam w życiu, w tej codzienności się JAKOŚ ODNALEŹĆ. Jakoś uporządkować, to i owo, może dla niektórych zmienić styl życia, albo po prostu zobaczyć – że to co robię w życiu, jak żyje – że można inaczej…

Każdy z nas potrzebuje takiego doświadczenia, nawiedzenia drugiej osoby.

Bo to coś wlewa, daje jakiś zastrzyk… Jesteśmy wtedy inni, inaczej patrzymy, inaczej myślimy, inaczej rozmawiamy…. Ale jesteśmy!
I możemy czasami siedzieć w ciszy, nic nie mówić do siebie, a to będzie dalej nawiedzenie.

I może potrzeba nam takiego nawiedzenia raz do czasu…

Ale jest jeszcze druga strona tego medalu.

Umieć w życiu tak żyć, jak pisze św. Paweł do Rzymian:

Niech twoja miłość będzie bez obłudy.

Miej wstręt do złego.

Idź za dobrem.

Bądź życzliwy.

Pokazuj, że jesteś dobry.

Niech widoczna będzie twoja gorliwość.

Niech Duch Boży będzie w każdej przestrzeni Twojego życia.

Bądź cierpliwy.

Módl się!

Bądź gościnny.

Nie oceniaj tylko błogosław!

Wesel się z tymi, którzy się weselą…

I zapłacz z tymi, którzy płaczą.

Bądź zgodny we wzajemnych uczuciach.

Nie dąż do zaszczytów lecz wiedz czym jest pokora.

I na koniec: Nigdy nie żałuj tego, co się wydarzyło w twoim życiu. To nie może zostać zapomniane, cofnięte, przywrócone. 

Traktuj to jako przerobioną lekcję i idź dalej, idź do przodu.

Skaryszewska, 31 maja 2022 – ks. Łukasz Gołaś SAC

PallottiFM Messenger