„Należy iść za Panem.” – Ks. Waldemar Pawlik SAC – Kazanie na zakończenie Warsztatów w Ołtarzewie.

Kazanie na zakończenie warsztatów wygłoszone przez ks. Waldemara Pawlika SAC podczas Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 29 sierpnia 2019.

PallottiFM Messenger