NaGłos (1.06.2021)

Powracamy po chwili przerwy z audycją „NaGłos!” Piękne święto dziś, więc wspólnie pocelebrujemy, bo chyba możemy ustalić, że wszyscy dziećmi się czujemy? Mateusz Ensztejn oraz Jakub Rutkowski.

PallottiFM Messenger