LITURGIA STACYJNA W KOŚCIELE MATKI BOŻEJ POCIESZENIA // 8 kwietnia 2022 18:00 //

W piątek, 8 kwietnia o 18:00, w kościele Matki Bożej Pocieszenia, który jest świątynią stacyjną na wzór rzymskiej bazyliki św. Szczepana, będzie sprawowana liturgia stacyjna.

Bazylika św. Szczepana została wybudowana na wzgórzu Celio na początku piątego stulecia. Kazania głosił w niej święty papież, Grzegorz Wielki. Wieki później, papież Grzegorz XIII powierzył kościół pieczy jezuitów, a na ich zlecenie Niccolo Circignani wykonał na ścianach dwadzieścia cztery ogromne freski przedstawiające sceny męczeństwa, począwszy od ukrzyżowania Chrystusa i ukamienowania Szczepana, a skończywszy na śmierci chrześcijan za czasów panowania poszczególnych rzymskich cesarzy.

Budowę kościoła Matki Bożej Pocieszenia rozpoczęto w 2001 r., a pieczę nad parafia powierzono ojcom pallotynom. Świątynia ma nietypowy kształt – jest zbudowana na planie ryby.

Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

Transmisje zrealizuje PALLOTTI.FM i PALLOTTI.TV

#ZauważyćPrzechodzącegoChrystusa

PallottiFM Messenger