Jak można dziś wierzyć w Boga? Katecheza kard. Roberta Saraha

W ten sposób życie wieczne uzyskuje się przez świadczenie o Chrystusie . Słowo „świadek” pochodzi od greckiego słowa „ męczennik”, co oznacza męczennik. Wiemy, że męczeństwo w naśladowaniu Chrystusa jawi się jako wielki akt miłości i odpowiedź na niezmierzoną Miłość Boga. Konstytucja o Kościele Soboru Watykańskiego II Lumen gentium stwierdza: „Dlatego męczeństwo, przez które uczeń staje się jak Mistrz, który dobrowolnie przyjął śmierć dla zbawienia świata i jest z nią utożsamiany w rozlaniu krwi, jest rozważane przez Kościół ma być szczególnym darem i największym dowodem miłości”.(Lumen gentium, n. 42), powiedział kard. Sarah, kończąc swój wykład pytaniem: „Jak można dziś wierzyć w Boga?”. Zachęcał więc młodych do przemyślenia zdania św. Augustyna: „Si comprehendisti, non est Deus”, co oznacza: „Jeżeli zrozumieliście, to znaczy, że to nie jest Bóg”. „Rzeczywiście, jeśli myślisz, że zrozumiałeś, kim jest Bóg, jeśli opanowałeś go w sposób, który zbliża i rozumie wzory matematyczne lub fizykę jądrową, oznacza to, że nie mówisz o Bogu” – powiedział kardynał Sarah, który zakończył młodzież modliła się i pobłogosławiła ich wszystkich.

PallottiFM Messenger