Ignacjańskie inspiracje w duchowości św. Wincentego Pallottiego.

W dniach 25-26 maja 2019r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie miało miejsce XXI Sympozjum Instytutu Pallottiego. Tematem przewodnim będą Ignacjańskie Inspiracje w duchowości św. Wincentego Pallottiego. 

Drogi odzyskiwania obrazu Boga w człowieku – ks. dr Sławomir Radulski SAC /Ołtarzew/

Wolność i obojętność w rozumieniu św. Ignacego jako etap dojrzewania w relacji do Jezusa u św. Wincentego Pallottiego – s. mgr Agata Hulak SAC /Rudnik nad Sanem/

Homilia – ks. dr Sławomir Radulski SAC /Ołtarzew/

Świat jest moim klasztorem – ks. mgr lic. Artur Stępień SAC /Kijów/

Bóg we wszystkim: teologia wcielenia u Pallottiego – o. dr Wacław Królikowski SJ /Częstochowa/

Homilia – o. dr Wacław Królikowski SJ /Częstochowa/

PallottiFM Messenger