I PALLOTYŃSKIE FORUM EWANGELIZACYJNE

12 października 2019 na Hali Wanda Kraków w Nowej Hucie odbyło się I Pallotyńskie Forum Ewangelizacyjne „Odpowiedzialni. Nowa Huta+”.
Zapraszamy do wysłuchania konferencji.

KONFERENCJA I: ks. bp Janusz Mastalski
„Być Apostołem w dzisiejszym świecie”

KONFERENCJA II: Wincenty Podobiński
„Święty Michał Archanioł, Patron Kościoła”

KONFERENCJA III: Jan Budziaszek
„Jezus dał nam do pomocy swoją Matkę”

KONFERENCJA IV: Michał PAX Bukowski
„Jestem odpowiedzialny za Kościół!”

KONFERENCJA V: ks. Mikołaj Konarski
„Jak ma wyglądać odpowiedzialność ludzi wierzących za kształt wiary i miłości w świecie?”

KONFERENCJA VI: ks. Krzysztof Kralka SAC
„Co Duch Święty mówi do Kościoła?”

Słowo od ks. Waldemara Pawlika SAC

HOMILIA: ks. Zenon Hanas SAC

PallottiFM Messenger