Dom Pallottiego (7.06.2019)

Ksiądz Przemysław Budziński SAC z Poznania opowiedział o relacjach na linii młodzież-ksiądz, a Kuba Rutkowski z Warszawy przepytał wikariusza parafii Świętego Wawrzyńca o jego własne doświadczenia i refleksje.

PallottiFM Messenger