Dom Pallottiego (4-11-2021)

Zapraszamy do domu św. Wincentego Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie I córki św. Wincentego, a rozmawiać będziemy o dziedzictwie tego gorliwego kapłana rzymskiego: o pallotyńskim charyzmacie, dziele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek.

W 1999 roku posługę w Krakowie podjęli Księża Pallotyni. To wszystko dzięki kard. Franciszkowi Macharskiemu. Rozmawialiśmy z ks. Czesławem Parzyszkiem SAC, który podzielił się świadectwem współpracy z kard. Franciszkiem. Audycję poprowadził ks. Łukasz Gołaś SAC.

PallottiFM Messenger