Dom Pallottiego (11-11-2021)

Zapraszamy do domu św. Wincentego Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie I córki św. Wincentego, a rozmawiać będziemy o dziedzictwie tego gorliwego kapłana rzymskiego: o pallotyńskim charyzmacie, dziele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Gościliśmy ks. Zenona Hanasa SAC, Wyższego Przełożonego Prowincji Chrystusa Króla SAC.
Rozmawialiśmy m.in o zbliżającym się Zebraniu Prowincjalny i Generalnym Pallotynów, Synodzie o Synodalności i o tym jak dziś komunikować. Audycję poprowadził Bartłomiej Kasprzyk.

PallottiFM Messenger