Być zwiastunem (M)iłości!

Zakończyliśmy trzeci dzień epifanijnych uroczystości w Pallotyńskiej parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie, które odbywają się w tym roku pod hasłem: „Nie widzieli, a uwierzyli”.

Mszę Świętą sprawował i homilię wygłosił tym razem ks. Waldemar Pawlik SAC, v-ce Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla. W swojej homilii podkreślił, że jedynie wiara, którą mamy w sercu pozwala nam poznać w Jezusie nie tylko Króla, ale Boga. – Epifania przypomina nam, że każdego dnia potrzebujemy zbawienia; Zbawiciela, który uwalnia nas od nałogów, słabości, grzechów. Bóg objawia miłość w dziecięciu, które adorujemy.- powiedział Ksiądz Prowincjał. Przypominając, czym de facto jest Epifania, ks. Pawlik mówi: – Epifania, to objawienie Bożej miłości wokół nas, a my mamy być zwiastunami tej miłości w świecie, w którym żyjemy.- Na koniec swojej homilii, kaznodzieja skierował do wszystkich uczestników życzenia: – Pozwól wziąć się za rękę Dziecięciu z Betlejem. Nie bój się, zaufaj Mu! Ujmij Jego dłoń, którą wyciąga do ciebie. Jest to dłoń, która niczego od ciebie nie chce; nie chce ci nic odebrać, a jedynie chce ci wszystko dać. Niech nasza obecność będzie oddaniem pokłonu Temu, który jest, który był i który nieustannie przychodzi do nas, by obdarzać nas swoim pokojem.- zakończył.

Przypomnijmy, że zaplanowane na dni od 3 do 6 stycznia spotkanie nawiązuje do tradycji oktaw Epifanii, zapoczątkowanych przez św. Wincentego Pallottiego w 1836 r. Założyciel pallotynów chciał, aby uroczyste obchody oktawy tego święta ukazywały „drogocenną rozmaitość, jaką przyozdobiony jest Kościół święty”.

Już 06.01. ostatni dzień ,,Epifanii”, a będzie nam towarzyszył ks. Łukasz Brus – prezbiter diec. lubelskiej. Zapraszamy!

Link do retransmisji: https://www.youtube.com/watch?v=j8D1hTodZ0M

Link do IV dnia ,,Epifanii”: https://www.youtube.com/watch?v=yE7hzNaKVNw

/Bartek Kasprzyk

Fotorelacja

PallottiFM Messenger