Błogosławiony męczennik obozu Dachau

W niedzielę, 15 września 2019 r., Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM, przeprowadziło transmisję beatyfikacji ks. Richarda Henkesa SAC. Mszy Świętej przewodniczył Kardynał Kurt Koch – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, zaś Polskę reprezentowali: abp Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Białostocki Przełożony Prowincji Chrystusa Króla SAC – ks. Zenon Hanas SAC. Mszę Świętą koncelebrował również biskup Georg Bätzing oraz Przełożony Generalny Pallotynów z Rzymu, Ksiądz Jacob Nampudakam SAC. W uroczystości brały udział liczne grupy pielgrzymów, nie tylko z Niemiec, ale także m. in. z Polski i Czech. Oprawę muzyczną zapewnił chór katedralny z Limburga.

Była to pierwsza beatyfikacja diecezji limburskiej. Ksiądz Richard Henkes SAC urodził się w 1900 roku. Był niemieckim duchownym. Pallotynem. Pracował w Kietrzu, Ząbkowicach Śląskich. Był proboszczem w Strachowicach. Ksiądz Henkes za swoje antynazistowskie poglądy został aresztowany w 1943 roku i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam pełnił posługę duszpasterską bloku 17. Zaraził się tyfusem plamistym. Zmarł 22 lutego 1945 roku.

Podczas homilii w czasie Mszy Świętej beatyfikacyjnej, Kardynał Kurt Koch powiedział: „Jest zatem pięknym i znaczącym zbiegiem okoliczności, że możemy świętować beatyfikację księdza Henkesa w święto Podwyższenia Krzyża, które jest celebrowane w diecezji Limburskiej jako specjalne święto diecezjalne – Ojciec Henkes jest szczególnie wiarygodnym egzegetą tekstów Ewangelii dzisiejszego święta, które przynosi nam krzyż Jezusa jako znak bezgranicznej miłości Boga do nas, ludzi (…)  Tak jak Jezus nie szukał cierpienia i krzyża, lecz kierował się wolą Bożą dla życia ludzi i został zabity z powodu swojej miłości do nas, tak i ojciec Henkes w żadnym wypadku nie szukał męczeństwa, ale jest to konsekwencja jego lojalności do dobrowolnie przyjętej wiary katolickiej. Na tym polega autentyczność jego świadectwa wiary”. Kardynał dodał, że nowy Błogosławiony w swoim męczeństwie połączył się z Chrystusem, który jest zmartwychwstaniem i życiem.

Po Liturgii odbył się festiwal Richarda Henkesa  w Bischofsgarten am Roßmarkt, gdzie goście mogli porozmawiać o Błogosławionym i pogłębić swoją wiedzę o jego życiu. Dzień zakończył wieczór chwały w kościele Pallottiner St. Marien

Radio Pallotii.fm to pallotyńskie radio ewangelizacyjne mające swoje studia w Warszawie i Krakowie. Można je odbierać w Internecie na stronie www.pallotti.fm

Tomasz Kornecki/pallotti.fm

PallottiFM Messenger