Bierzmowanie na Skaryszewskiej

7 listopada, w niedzielę o godz. 18:00 w parafii pw. Chrystusa Króla Pokoju w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej miała miejsce Msza święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania, której przewodniczył J.E. Ks. Bp. Romuald Kamiński – Biskup diecezjalny Warszawsko-Praski.

Ksiądz Biskup w homilii odwołał się do pięknej Liturgii Słowa, która przewidziana była na ten dzień nawiązując jednocześnie do Sakramentu Bierzmowania. Podkreślił, jak ważna w wychowaniu, także religijnym jest rodzina, rodzice, wszak to oni przekazują nam cenne wartości, jak chociażby wiara.

W tym roku do Sakramentu Bierzmowania na Skaryszewskiej przystąpiło 26 młodych osób.

Przypomnijmy, czym jest Bierzmowanie…

Bierzmowanie – nazwa pochodzi od bierzma, czyli belki z konstrukcji dachowej podtrzymującej strop kościoła. Wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nauczanie Kościoła podkreśla wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania dla życia chrześcijańskiego. „Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285). Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości (OB. 2). Duch Święty, który w czasie Pięćdziesiątnicy napełnił Kościół i zjednoczył uczniów Chrystusa, w sakramencie bierzmowania udziela swej pieczęci, charakteru sakramentalnego oraz darów jako znaku nieutracalnej przynależności człowieka do Boga.” (IIISG 696).

Sakrament bierzmowania jest zatem dopełnieniem łaski chrztu świętego, która uzdalnia do mężnego wyznawania wiary i umacnia do dawania świadectwa słowem i czynem. Nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej nie zakłada dojrzałości w momencie jego przyjmowania, ale uzdalnia do jej osiągnięcia.

/Bartłomiej Kasprzyk

PallottiFM Messenger