PATRONATY

ZAPROSZENIE DO MOGIŁY: Gospodarka Opactwa Cystersów w Mogile w epoce wczesnonowożytnej


Stowarzyszenie „Nasza Przeszłość – Nasze Dziedzictwo” zaprasza na wykład dr Agnieszki Baran pt. „Gospodarka Opactwa Cystersów w Mogile w epoce wczesnonowożytnej”. Prelegentka jest absolwentką Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie obroniła rozprawę doktorską właśnie na temat gospodarki Cystersów z Mogiły. Na jej napisanie poświęciła kilka lat pracy, a swoją wiedzą chce podzielić się z wszystkimi zainteresowanymi. Opowie o tym, jak wyglądały podwaliny gospodarcze Zakonu, jaki Cystersi posiadali majątek i jak nim dysponowano. Wykład odbędzie się 26 listopada w Mogile, o godzi. 17.15.
Wydarzenie odbywa się w ramach Małopolskiej Akademii Dziedzictwa, objętej patronatem Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego. Jest to cykl wykładów-warsztatów, skierowanych do lokalnych społeczności Małopolski. Podczas tych spotkań  poświęcamy czas historii małych miast, wsi, poszczególnych dzielnic metropolii. W Małopolsce każda osada ludzka posiada długowieczną historię, sięgającą wczesnego średniowiecza, a wiadomości o jej losach pozostają ukryte na kartach rękopisów i uczonych ksiąg. Członkowie Stowarzyszenia chcą wydobyć je z mroków i pokazać mieszkańcom, nieświadomym stąpania po śladach minionych stuleci.

Stowarzyszenie „Nasza Przeszłość – Nasze Dziedzictwo” powstało z pasji do historii. Jego misja to popularyzacja  wiedzy o przeszłości, a szczególnie dziejów lokalnych Małopolski, jej społeczności i dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i badawczą poprzez organizację:

  • konferencji
  • wykładów
  • warsztatów promujących wiedzę o polskiej historii, kulturze, tradycji i języku
  • imprez kulturalnych ? festiwali
  • spektakli
  • przeglądów
  • wystaw
  • koncertów muzyki dawnej

Członkom Stowarzyszenia szczególnie zależy  na aktywizowaniu społeczności lokalnych do działań na rzecz poszerzania świadomości historycznej i kulturowej. Ważne są dla nich również obiekty zabytkowe, takie jak dwory, pałace, zamki, które staramy się otaczać opieką, zdobywając środki na ich rewitalizację, utrzymanie i wykorzystanie  do celów edukacyjno ? kulturalnych, a także badając i popularyzując ich dzieje.