TRANSMISJE

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE I WAŁBRZYCH – UROCZYSTOŚĆ KRÓLOWEJ POLSKI


3 maja 2018 Radio Pallotti.FM będzie gościć w Ząbkowicach Śląskich i Wałbrzychu.

Ząbkowice Śląskie – Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie posługę pełnią Księża Pallotyni. Transmisja: 8.00 i 10.00 0 Msza Święta. 

Parafia została erygowana w roku 1940 przez Kurię Wrocławską na prośbę pallotynów niemieckich i od tego czasu jest ciągle przez pallotynów obsługiwana. Polscy pallotyni przejęli placówkę 17 lipca 1945 r. a pierwszym polskim duszpasterzem został ks. Alfons Kremzer SAC. Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego został wybudowany w roku 1923 przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża i Bracia Pallotyni), prowincji niemieckiej, będący początkowo tylko kaplicą pół publiczną dla wychowanków pallotyńskich i wiernych. Konsekracja kościoła nastąpiła dopiero 10.09.1967 r. Po przejęciu domu i kościoła przez polskich pallotynów w roku 1945, w latach 60-tych, pod wpływem źle rozumianej teologii Soboru Watykańskiego II został zmieniony wystrój kościoła. Drewniane boczne ołtarze zastąpiono mniejszymi, ambona została przeniesiona na ścianę obok zakrystii, skąd w latach 80-tych wróciła do przerobionego kolejny raz prezbiterium. Samo prezbiterium też kolejny raz przemalowano. Ostatni wystrój kościoła pochodzi z roku 2015. Pierwotnie prezbiterium zdobiła wymalowana na ścianie postać Chrystusa siedzącego na tronie, umieszczonym na kuli ziemskiej i z odkrytym sercem, którego adorują aniołowie. Obraz ten malował znany artysta niemiecki Alfred Gottwald  (1883-1971). Jego dziełem jest również Droga Krzyżowa. http://www.nspj-zabkowice.pl/

Wałbrzych – Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu, gdzie posługę pełnią Księża Pallotyni. Transmisja: 12.3o i 18.00 0 Msza Święta, 17.30 Nabożeństwo Majowe. 

Za zgodą administratora apostolskiego ks. Infułata Karola Milika z Wrocławia dom Stowarzyszenia został założony przy kościele św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu – Podgórzu. Dom kanonicznie erygowano 14 listopada 1947 r. dobra parafialne przeszły na własność parafii św. Franciszka z Asyżu . 18 stycznia 1974 r. kard. Bolesław Kminek przekazał parafię w użytkowanie Stowarzyszeniu. Kościół pw. Św. Franciszka z Asyżu , trzynawowy, w stylu halowym , został zbudowany w okresie międzywojennym i konsekrowany 22 listopada 1933 r.. Do parafii należą dwa kościoły filialne w dzielnicy Glinik w Wałbrzychu i w Rybnicy Leśnej. Historia Parafii św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzych – Podgórzu rozpoczęła się w roku 1887 kiedy to dr Franz, kanonik wrocławski objął 6 ha gruntu z budynkami: oberży, gorzelni i Sali Teatralnej w miejscowości Dittersbach. Nabyte budynki w roku 1888 przebudowano na kościół. Zajmował on teren prezbiterium obecnego kościoła, a drzwi wejściowe znajdowały się od strony ul. Skłodowskiej w dzwonnicy. Właścicielem obiektu została Książęce Biskupia Kuria we Wrocławiu. Kościół był jednonawowy, nad nawą był bezpośrednio dach, powiązany belkami i sztabami. Do powstałej parafii włączono 4 miejscowości wydzielone z parafii w Waldenburgu: Dittersbach, Heinrischsgrund, Neuhaus i Bauengrund. Dało to obecne Podgórze. Z parafii w Mieroszowie odłączono Stary i Nowy Gaj. W dniu 28 listopada 1889 roku kanonik Franz poświęcił kościół nadając mu patrona w osobie św. Franciszka z Asyżu. 10 sierpnia 1890 roku kościół otrzymał pierwszego opiekuna – ks. Hermana Wagnera, który 4 listopada 1891 został mianowany administratorem parafii, a 7 listopada pierwszym proboszczem parafii. Sprawując opiekę nad parafią ks. kanonik Franz przekazał kościołowi obrazy Stacji Drogi Krzyżowej (3 V 1891) i pokrył koszta związane z lokalizacją nowego cmentarza (27 XI 1892). Liczba parafian systematycznie rosła i w 1901 roku parafia otrzymała pierwszego wikariusza. W roku 1908 parafia liczyła 6 420 osób. Po śmierci ks. Hermana Wagnera w 1917 roku, urząd proboszcza objął ks. Paweł Pfeffing (1918). Rok później po raz pierwszy odbyła się procesja Bożego Ciała na zewnątrz kościoła. 30 IV 1921 roku Ojcowie Benedyktyni przeprowadzili w parafii pierwsze misje ludowe. W 1927 roku Kuria Biskupia przeniosła prawo własności całego majątku kościelnego na gminę parafialną. 19 października 1927 roku nowym proboszczem został ks. Wilhelm Kubis. 8 września 1929 roku poświęcono murową kaplicę cmentarną, która zastąpiła drewnianą. Na terenie parafii łącznie z Gajem mieszkało ponad 17 tysięcy osób. Historycznym momentem w dziejach parafii był dzień 2 lipca 1933 roku, kiedy to położono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Budowę kościoła zakończono poświęceniem ostatnich malowideł ściennych z życia św .Franciszka w 1937 roku. ?Na tym zakończono budowę kościoła, reszta należy do przyszłych generacji, którym obecna nie zostawia żadnych długów. Koszta ogólne budowy kościoła wyniosły 81.000 marek”. Na wieży kościelnej zawieszono trzy dzwony noszące imiona: TRÓJCY ŚWIĘTEJ, ŚW. FRANCISZKA, AVE MARIA. W czasie trwania II wojny światowej dzwony zabrano na cele zbrojeniowe obecnie na wieży dzwonią dwa dzwony: MARYJA KRÓLOWA POLSKI i ŚW. FRANCISZEK. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku za zgodą administratora apostolskiego ks. infułata Karola Milika z Wrocławia został założony dom STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO KSIĘŻY I BRACI PALLOTYNÓW przy kościele św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzych – Podgórze. Rada Generalna Stowarzyszenia w Rzymie zatwierdziła dom kanonicznie 14 listopada 1947 roku. Z tym dniem rozpoczyna się praca duszpasterska Pallotynów w naszej Parafii i trwa już 50 lat. Do parafii należą dwa kościoły pomocnicze w miejscowościach: Glinik; kościół murowany pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej z 1911 roku Rybnica; kościół pod wezwaniem św. Jadwigi, drewniany z 1577 roku, przebudowany w 1608 roku. Zabytek wysokiej klasy, posiadający kilka zabytków w wystroju wnętrza: ambona i chrzcielnica w stylu barokowym, oraz unikalny obraz malowany na szkle z 1688 roku. http://www.pallotyni-walbrzych.pl