TRANSMISJE

WSZYSCY JESTEŚMY APOSTOŁAMI CHRYSTUSA – TRANSMISJA MISJI ŚWIĘTYCH NA ANTENIE PALLOTTI.FM – KANAŁ 2


Od 3 do 11 listopada 2017 w Parafii św. Marcina w Marcyporębie, będą miały miejsce Misje Święte. Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne przeprowadzi transmisję z tych wydarzeń.

PLAN TRANSMISJI: KANAŁ 2

SŁUCHAJ TU

3 listopada 2017 (piątek)
17.00 transmisja z kościoła św. Marcina w Marcyporębie ? Misje Święte

4 listopada 2017 (sobota)
7.30 transmisja z kościoła św. Marcina w Marcyporębie ? Misje Święte

5 listopada 2017 (niedziela)
9.00 transmisja z kościoła św. Marcina w Marcyporębie ? Misje Święte

6 listopada 2017 (poniedziałek)
17.00 transmisja z kościoła św. Marcina w Marcyporębie ? Misje Święte

7 listopada 2017 (wtorek)
18.00 transmisja z kościoła św. Marcina w Marcyporębie ? Misje Święte

8 listopada 2017 (środa)
7.30 transmisja z kościoła św. Marcina w Marcyporębie ? Misje Święte

9 listopada 2017 (czwartek)
18.00 transmisja z kościoła św. Marcina w Marcyporębie ? Misje Święte

10 listopada 2017 (piątek)
17.00 transmisja z kościoła św. Marcina w Marcyporębie ? Misje Święte

11 listopada 2017 (sobota)
11.00 transmisja z kościoła św. Marcina w Marcyporębie ? Misje Święte


Misje Święte to dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary. Kodeks Prawa Kanonicznego obowiązuje do organizowania misji. Zwykle misje trwają cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności. W parafii są odprawiane nabożeństwa, a wierni przystępują do spowiedzi i Komunii św., odbywa się uroczyste poświęcenie krzyża misyjnego, który misjonarze ustanawiają przed kościołem. Korzystając z tego czasu, każdy wierny może otworzyć swoje serce na Boga.

Bogactwo modlitewne tygodnia misyjnego w parafii jest naprawdę bardzo wielkie. W parafii są odprawiane Msze św. z kazaniem misyjnym. Misjonarze głoszą nauki dla mężczyzn, kobiet, dzieci i młodzieży, prowadzą różaniec misyjny i nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Odbywają się specjalne spotkania wszystkich parafian, misjonarze odwiedzają chorych w parafii.

Wszyscy jesteśmy Apostołami Chrystusa ? to hasło Misji Świętych, które od 3 do 10 listopada 2017 będą miały miejsce w Parafii św. Marcina w Marcyporębie. Poprowadzą je Księża Pallotyni: ks. Łukasz Gołaś SAC i ks. Przemysław Krakowczyk SAC.

Każdy człowiek ochrzczony jest wezwany do tego, by być na co dzień apostołem Chrystusa. Wynika to przede wszystkim z faktu przyjęcia przez niego sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Poprzez te sakramenty Bóg wyposaża człowieka wystarczająco w duchowe dary, potrzebne do wypełnienia apostolskiego zadania.

Być apostołem Chrystusa, to iść Jego śladami w posługiwaniu na rzecz tych, którzy jeszcze nie znają Boga. Nie wszyscy są powołani do tej misji tak, jak św. Paweł, który z woli Bożej został ?powołany na apostoła Jezusa Chrystusa? (1 Kor 1, 1), a równocześnie wybrany za Jego narzędzie w sposób wyjątkowy pod Damaszkiem (por. Dz 9, 1-19). Jemu wyraźnie Bóg objawił zadanie, jakie będzie w przyszłości pełnił: ?On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia? (Dz 9, 15n). Podobnie było w przypadku powoływania proroków. Niezależnie jednak od tych wyjątkowych wezwań, które stały się udziałem wybranych ludzi, każdy chrześcijanin, na mocy chrztu i bierzmowania, jest przez Boga wezwany do misji głoszenia Ewangelii innym ludziom, zarówno tym, z którymi żyje na co dzień w rodzinie, parafii, czy w jakiejś innej wspólnocie, jak i tym, których spotyka w różnych sytuacjach życia codziennego, niejednokrotnie tylko jednorazowo. Niekiedy spełnienie tej misji jest połączone ? jak u św. Pawła ? z przyjęciem wielkiego cierpienia, ale to tylko potwierdza prawdę, że apostoł Chrystusa to człowiek, który w swym życiu naśladuje Chrystusa w służbie dla Bożej sprawy, nie cofając się przed tą służbą nawet w obliczu grożącego prześladowania, czy innych cierpień, które może znieść dla imienia Chrystusa.

Apostoł Jezusa Chrystusa, to również człowiek, który daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Cechą autentycznego świadka jest to, że składa relacje na podstawie tego, co sam widział.

Świat wciąż potrzebuje autentycznych świadków, którzy potrafiliby wyznać prawdę nie tylko o Bogu, który jest miłością, ale również prawdę o sobie, czyli prawdę o swoim grzechu, jak również o łasce Bożej, dzięki której ten grzech można pokonać. Świat potrzebuje świadków, którzy za św. Pawłem mogliby powiedzieć: ?za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna? (1 Kor 15, 10). Nikt bowiem nie staje się apostołem i świadkiem Chrystusa sam z siebie, ale jest to owocem działania Bożej łaski. Bóg pragnie udzielać jej każdemu człowiekowi, potrzebna jest jednak wcześniej jego otwartość na daną łaskę i gotowość, aby z nią współpracować, by nie okazała się ona w kimś daremną.

Módlmy się, aby przeżyte misje dla każdego z nas były czasem nawrócenia do Boga oraz odnowy życia z Bogiem.