AUDYCJA WYDAWNICTW KATOLICKICH

WIĘCEJ NIŻ SŁOWA – OBJAWIENIE MIŁOSIERDZIA [10 lutego 2016, godz. 19.00]


Zapraszamy na kolejną audycję Więcej niż Słowa. Tym razem w środę popielcową wysłuchamy konferencji ks. Zbigniewa Sobolewskiego pt. Objawienie miłosierdzia – Stary i Nowy Testament, wygłoszonej w pierwszy piątek miesiąca lutego 2016 w Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile.