ROZMOWY KONSEKROWANE

ROZMOWY KONSEKROWANE – PAULINI (17 maja 2016, 20.00)


Pełna nazwa Zakonu Paulinów brzmi: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae – Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE). To własnie Paulini będą gośćmi kolejnej audycji Rozmowy Konsekrowane we wtorek 17 maja o godz. 20.00 w Radiu nowohuckie.PL