RAMÓWKA

Poniedziałek

6.00 Liturgia Godzin – JUTRZNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30
 Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
8.00 – 11.00 PORANEK W RADIU PALLOTTI.FM
11.00
 Powtórka Audycji BO NA BULWAROWEJ
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin – MODLITWA W CIĄGU DNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15
 Powtórka NIEZIEMSCY – AUDYCJA O ŚWIĘTYCH – Audycja Przemysława Radzyńskiego
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30
 Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin – NIESZPORY – transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
19.00 Nauczanie Arcybiskupa Grzegorza Rysia
20.00
SĄŻNY OGIEŃ – Audycja Michała PAX  Bukowskiego
23.30 
Różaniec z Janem Pawłem II


Wtorek

6.00 Liturgia Godzin – JUTRZNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30
 Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
8.00 – 11.00 PORANEK W RADIU PALLOTTI.FM
11.00
 Powtórka Audycji SĄŻNY OGIEŃ
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin – MODLITWA W CIĄGU DNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15
 Audycja
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30 
Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin – NIESZPORY – transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
19.00
 MUZYCZNE PODRÓŻE MIŁOSZA KONARSKIEGO
23.30 Różaniec z Janem Pawłem II


Środa

6.00 Liturgia Godzin – JUTRZNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30 
Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
8.00 – 11.00 PORANEK W RADIU PALLOTTI.FM
11.00 Powtórka Audycji MUZYCZNE PODRÓŻE MIŁOSZA KONARSKIEGO

12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin – MODLITWA W CIĄGU DNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15
 Audycja
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30
 Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin – NIESZPORY – transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
19.00 
Ewangelizacja na Barce
20.00 MUZYCZNE ZERKADEŁKO  – Audycja  Krzyśka „Banita” Kargóla i Włodka Mazonia
23.30 Różaniec z Janem Pawłem II


Czwartek

6.00 Liturgia Godzin – JUTRZNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30
 Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.10 Msza Święta z Bazyliki św. Piotra na Watykanie z grobu św. Jana Pawła II
7.50 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim 
8.00 – 11.00 
PORANEK W RADIU PALLOTTI.FM
11.00
 Powtórka Audycji MUZYCZNE ZERKADEŁKO
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin – MODLITWA W CIĄGU DNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15
 Audycja
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30
 Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin – NIESZPORY – transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
19.00 
PRZEGLĄD PRASY – Audycja Urszuli Mikuckiej i Kamila Porabika
20.00
 BO NA BULWAROWEJ – Audycja Oli Urzędowskiej i ks. Łukasza Gołasia
21.00
 STEREOMANIA – Audycja Tomasza HIOBA Karenko
23.30
 Różaniec z Janem Pawłem II


Piątek

6.00 Liturgia Godzin – JUTRZNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30
 Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
8.00 – 11.00 PORANEK W RADIU PALLOTTI.FM
11.00
 Powtórka Audycji STEREOMANIA
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin – MODLITWA W CIĄGU DNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15
 Powtórka PRZEGLĄDU PRASY
15.00 Godzina Miłosierdzia z Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia – Księża Pallotyni – Kraków
15.30 
Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin – NIESZPORY – transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
19.00 Nauczanie Arcybiskupa Grzegorza Rysia
20.00
NIEZIEMSCY – AUDYCJA O ŚWIĘTYCH  – Audycja Przemysława Radzyńskiego  
23.30 Różaniec z Janem Pawłem II


Sobota

6.00 Liturgia Godzin – JUTRZNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30
 Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
11.00 Powtórka Audycji
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin – MODLITWA W CIĄGU DNIA – transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15 
Audycja
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30
 Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin – NIESZPORY – transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
23.30
 Różaniec z Janem Pawłem II


Niedziela

6.30 Lektura Radia
6.40 Ziarno Słowa – rozważania alumnów pallotyńskich na niedzielę
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
8.00 Ziarno Słowa – rozważania alumnów pallotyńskich na niedzielę
10.00 Msza Święta z Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Bielsku – Białej
11.00
 Powtórka Audycji
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Ziarno Słowa – rozważania alumnów pallotyńskich na niedzielę
13.15 Audycja
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30
 Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Ziarno Słowa – rozważania alumnów pallotyńskich na niedzielę
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta z Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie Nowej-Hucie
23.30 
Różaniec z Janem Pawłem II