RAMÓWKA

Poniedziałek

6.00 Liturgia Godzin ? JUTRZNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30
 Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
8.00 ? 11.00 PORANEK W RADIU PALLOTTI.FM
11.00
 Powtórka Audycji BO NA BULWAROWEJ
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin ? MODLITWA W CIĄGU DNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15
 Powtórka NIEZIEMSCY ? AUDYCJA O ŚWIĘTYCH ? Audycja Przemysława Radzyńskiego
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia ? transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30
 Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin ? NIESZPORY ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
19.00 Nauczanie Arcybiskupa Grzegorza Rysia
20.00 W nieboSkłon – Audycja Jakuba Rutkowskiego
23.30 
Różaniec z Janem Pawłem II
00.00-6.00 RADIO PALLOTTI.FM COLOMBIA – LIVE


Wtorek

6.00 Liturgia Godzin ? JUTRZNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30
 Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
8.00 ? 11.00 PORANEK W RADIU PALLOTTI.FM
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin ? MODLITWA W CIĄGU DNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15
 Audycja
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia ? transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30 
Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin ? NIESZPORY ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
20.00
 STREFA NIEBIESKA
23.30 Różaniec z Janem Pawłem II
00.00-6.00 RADIO PALLOTTI.FM COLOMBIA – LIVE


Środa

6.00 Liturgia Godzin ? JUTRZNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30 
Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
8.00 ? 11.00 PORANEK W RADIU PALLOTTI.FM
11.00 Powtórka Audycji MUZYCZNE PODRÓŻE MIŁOSZA KONARSKIEGO

12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin ? MODLITWA W CIĄGU DNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15
 Audycja
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia ? transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30
 Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin ? NIESZPORY ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
19.00 
Ewangelizacja na Barce
20.00 MUZYCZNE ZERKADEŁKO  – Audycja  Krzyśka „Banita” Kargóla i Włodka Mazonia
23.30 Różaniec z Janem Pawłem II
00.00-6.00 RADIO PALLOTTI.FM COLOMBIA – LIVE


Czwartek

6.00 Liturgia Godzin ? JUTRZNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30
 Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.10 Msza Święta z Bazyliki św. Piotra na Watykanie z grobu św. Jana Pawła II
7.50 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim 
8.00 ? 11.00 
PORANEK W RADIU PALLOTTI.FM
11.00
 Powtórka Audycji MUZYCZNE ZERKADEŁKO
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin ? MODLITWA W CIĄGU DNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15
 Audycja
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia ? transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30
 Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin ? NIESZPORY ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
19.00 
PRZEGLĄD PRASY ? Audycja Urszuli Mikuckiej i Kamila Porabika
20.00
 BO NA BULWAROWEJ ? Audycja Oli Urzędowskiej i ks. Łukasza Gołasia
21.00
 STEREOMANIA ? Audycja Tomasza HIOBA Karenko
23.30
 Różaniec z Janem Pawłem II
00.00-6.00 RADIO PALLOTTI.FM COLOMBIA – LIVE


Piątek

6.00 Liturgia Godzin ? JUTRZNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30
 Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
8.00 ? 11.00 PORANEK W RADIU PALLOTTI.FM
11.00
 Powtórka Audycji STEREOMANIA
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin ? MODLITWA W CIĄGU DNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15
 Powtórka PRZEGLĄDU PRASY
15.00 Godzina Miłosierdzia z Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia ? Księża Pallotyni ? Kraków
15.30 
Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin ? NIESZPORY ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
19.00 Nauczanie Arcybiskupa Grzegorza Rysia
20.00
NIEZIEMSCY ? AUDYCJA O ŚWIĘTYCH  ? Audycja Przemysława Radzyńskiego  
21.00 DO TABLICY – Audycja Wspólnoty NAMARKA (ostatni piątek miesiąca)
22.00 LISTA Z MOCĄ – PREMIERA
23.30 Różaniec z Janem Pawłem II
00.00-6.00 RADIO PALLOTTI.FM COLOMBIA – LIVE


Sobota

6.00 Liturgia Godzin ? JUTRZNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
6.30
 Lektura Radia
6.40 Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu NMP
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
11.00 Powtórka Audycji
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Liturgia Godzin ? MODLITWA W CIĄGU DNIA ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
13.15 
Audycja
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia ? transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30
 Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Liturgia Godzin ? NIESZPORY ? transmisja z Opactwa Tynieckiego
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta
23.30
 Różaniec z Janem Pawłem II
00.00-6.00 RADIO PALLOTTI.FM COLOMBIA – LIVE


Niedziela

6.30 Lektura Radia
6.40 Ziarno Słowa ? rozważania alumnów pallotyńskich na niedzielę
7.00 Modlitwa w drodze
7.45 Modlitwa poranna ze Świętym Wincentym Pallottim
8.00 Ziarno Słowa ? rozważania alumnów pallotyńskich na niedzielę
10.00 Msza Święta z Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Bielsku ? Białej
11.00
 Powtórka Audycji
12.00 Anioł Pański
12.10 Modlitwa w drodze
12.30 Lektura Radia
12.50 Ziarno Słowa ? rozważania alumnów pallotyńskich na niedzielę
13.15 Audycja
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia ? transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.30
 Lektura Radia
16.15 Aktualności Radia Watykańskiego
17.00 Ziarno Słowa ? rozważania alumnów pallotyńskich na niedzielę
17.45 Modlitwa wieczorna ze Świętym Wincentym Pallottim
18.00 Msza Święta z Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie Nowej-Hucie
20.00 STREFA NIEBIESKA – powtórka
23.30 
Różaniec z Janem Pawłem II
00.00-6.00 RADIO PALLOTTI.FM COLOMBIA – LIVE