PO PALLOTYŃSKU

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO – AUDIO


Przed nami Uroczystość ku czci św. Wincentego Pallottiego 22 stycznia 2019 roku. Rozpoczynamy Nowennę do św. Wincentego Pallottiego.

Nagranie zostało zrealizowane w 2017r., głosu użyczył Wincenty Podobiński, a muzykę skomponował Miłosz Konarski. 

Dzień I 13 stycznia
Bóg jest Miłością Nieskończoną i Miłosierdziem


Dzień II 14 stycznia
Stworzenie człowieka


Dzień III 15 stycznia
Powołanie do świętości


Dzień IV 16 stycznia
Apostoł Ojca Przedwiecznego


Dzień V 17 stycznia
Naśladowanie Chrystusa


Dzień VI 18 stycznia
Maryja Królowa Apostołów


Dzień VII 19 stycznia
Misja ewangelizacyjna


Dzień VIII 20 stycznia
Jedność chrześcijan


Dzień IX 21 stycznia
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

 


Nowenna jest modlitwą o charakterze błagalnym, odmawianą zwyczajowo przed każdą większą uroczystością lub wspomnieniem świętego, do które-go ma się szczególne nabożeństwo. Odmawia się ją indywidualnie lub wspólnotowo przez dziewięć kolejnych dni dla uproszenia jakiejś szczególnej łaski za przyczyną osoby, do której ową nowennę się odmawia.
„Proście, a otrzymacie, kołaczcie, a otworzą wam, szukajcie, a znajdziecie” ? powiedział Jezus do swoich uczniów. Nowenna jest nie tylko przygotowaniem do obchodu jakiegoś ważnego wydarzenia, ale jest także dobrą okazją do zintensyfikowania swoich próśb, dlatego też modlitwa odmawiana przez kolejnych dziewięć dni ma niezwykłą skuteczność. Warto przy okazji odprawiania nowenny podjąć jakieś dodatkowe drobne wyrzeczenia, umartwienia, dobre uczynki, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, uczestnictwo w Eucharystii i przyjęcie Komunii Świętej.
Nowenna do św. Wincentego Pallottiego odprawiana przed jego liturgicznym wspomnieniem, to jest w dniach od 13 do 21 stycznia, ma szczególną wymowę. 13 stycznia 1850 roku, w ostatnim dniu Oktawy Epifanii, ks. Wincenty Pallotti posługiwał w konfesjonale. W czasie jednej ze spowiedzi zauważa, że jego penitent jest zziębnięty i nie ma na sobie wierzchniego okrycia. Zdejmuje wtedy swój płaszcz i oddaje go człowiekowi w potrzebie. Tego samego dnia sam przeziębia się i zapada na zapalenia opłucnej. Przez kolejnych 9 dni leży ciężko chory w swoim pokoju, po czym 22 stycznia odchodzi do Pana. Nowenna ta jest zatem niejako „czuwaniem przy łóżku konającego ks. Wincentego”.
Przez tych dziewięć kolejnych dni rozważać będziemy dziewięć „kroków św. Wincentego”, czyli tych wszystkich spraw, którymi on żył. Wspólnie z nim będziemy kontemplowali Nieskończoną Miłość i Miłosierdzie Boga, stworzenie człowieka, nasze powołanie do świętości, posłannictwo Jezusa Chrystusa jako Apostoła Ojca Przedwiecznego i nasze naśladowanie Chrystusa, szczególną obecność NMP Królowej Apostołów, misję ewangelizacyjną Kościoła, budowanie jedności chrześcijan oraz Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego ? dzieło, któremu poświęcił swoje życie.
Niech zatem ta modlitwa i te rozważania będą dla nieskończonej chwały Boga i przyczynią się ku naszemu uświęceniu, zbawieniu dusz naszych i naszych bliźnich oraz zniszczeniu grzechu.

 opr. ks. Przemysław Krakowczyk SAC