GOŚĆ RADIA PALLOTTI.FM

MAGNIFICAT – POSŁUGA KOBIET KATOLICKICH [GOŚĆ RADIA PALLOTTI.FM – AGNIESZKA OSTOWSKA]


Gościem poranka z Radiem Pallotti.FM był Agnieszka Ostowska, która opowiadała o inicjatywie wspólnych spotkań adresowanych do kobiet MAGNIFICAT. Celem spotkań jest pomoc kobietom w coraz większym otwieraniu się na działanie Ducha Świętego przez głębsze zawierzenie się Jezusowi jako Panu. Dokonuje się to przez miłość, służbę i dzielenie się Dobrą Nowiną o Zbawieniu. W ten sposób Magnificat stwarza możliwość wzrostu w wierze i świętości.

POSŁUCHAJ ROZMOWY:MAGNIFICAT jest słowem pochodzącym z łacińskiego wersetu „Magnificat anima mea Dominum”- „Wielbi dusza moja Pana”. Słowa te pochodzą z Ewangelii Św. Łukasza, 1,46 i są odpowiedzią Maryi na radosne pozdrowienie Świętej Elżbiety. Scena spotkania Świętej Elżbiety z Maryją jest inspiracją dla posługi Magnificat’u. Ta posługa kobiet w Kościele rzymskokatolickim, za przykładem Maryi i Św. Elżbiety rodzi żywą wiarę w Boga i w Jego działanie w naszym życiu razem z miłością do Maryi i Kościoła.

MAGNIFICAT skierowany jest do kobiet, których wiara w osobę Jezusa Chrystusa pozwala wierzyć im w działanie Ducha Świętego w ich życiu. MAGNIFICAT cieszy się też dużym zainteresowaniem wśród kobiet, które doświadczają zmagań związanych ze swoją wiarą lub które straciły kontakt Kościołem. MAGNIFICAT może być cennym narzędziem ewangelizacyjnym.