AKTUALNOŚCI

KRAKOWSKIE REJSY PO WARTOŚCIACH: ZACHOWAĆ OD ZAPOMNIENIA [PODSUMOWANIE]


Krakowskie Rejsy po wartościach-zachować od zapomnienia dobiegły końca. Projekt zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.

Zorganizowaliśmy 6 spotkań, zapraszając wybitne osobistości, którzy swoim życie i przykładem popularyzują wartości społeczne i chrześcijańskie. To wszystko działo się w Małopolsce – w Mieście Krakowie. Chcieliśmy pokazać poprzez rejsy i spotkania pokazać dziedzictwo kulturowe regionu. Uwzględniliśmy w tymże projekcie wykorzystania nowoczesnych środków przekazu. Naszym celem było propagowanie nowatorskich form dotyczących promocji tradycyjnych chrześcijańskich wartości poprzez działania ewangelizacyjne oraz prezentacje postaw w dziedzinie życia społecznego.

Pierwsze spotkanie odbyło się 20 maja 2018. Gościliśmy ks. Michała Olszewskiego SCJ. Mówił o tym, że w otwarciu na Boże odkupienie bardzo pomaga ciągłe zgłębianie Pisma Świętego. Zachęcił zebranych do tego, by podążając swoją codziennością zgłębiali Słowo Boże. – Każdego dnia w internecie możemy znaleźć słowo głoszone do Ewangelii. Tyle mamy przestrzeni. To jest niesamowite! Polska pod tym względem jest ewenementem! – podkreślił.

Drugie spotkanie odbyło się 29 czerwca 2018. Kapitanem rejsu był ks. Krzysztof Kralka SAC. Zachęcił zebranych do tego, by w każdej przestrzeni swojego życia ściągali przed Bogiem niepotrzebne maski. – Bo to przecież prawda, w której stajemy przed Bogiem najbardziej nas otwiera i oczyszcza. Podobnie jak Samarytankę. Więc właśnie dziś znajdź w swoim życiu taką część i oddaj ją Jezusowi.

Trzecie spotkanie miało miejsce 25 lipca 2018. Gościliśmy ks. Mikołaja Konarskiego. Zachęcił podczas rejsu, aby uczestnicy przypomnieli sobie wszystkich, którzy im zawinili i chowają do nich w sercu urazę. Jezus nie chce, by ona zajmowała wasze serca. Ale tylko powierzenie się Jemu otworzy je na przebaczenie. Bo tylko w miłości Boga czujemy się na tyle bezpiecznie, by zdobyć się na taki gest.

Czwarte spotkanie odbyło się 29 sierpnia 2018. Spotkanie poprowadził Karol Sobczyk. Karol Sobczyk wskazał, że Kraków to szczególne miejsce, która uczy, że wobec bliźniego trzeba się kierować miłosierdziem. –  Skądkolwiek dziś przyjechałeś – to właśnie tam ludzie potrzebują usłyszeć o Jezusie, w którego wierzysz. Oni potrzebują zobaczyć Chrystusa w twoim życiu. Być może jesteś dla nich „jedynym Jezusem, którego znają” – zachęcił na zakończenie.

Piąte spotkanie odbyło się 28 września 2018. Gospodarzem spotkania był pustelnik, o. Michał Krajewski. Przestrzegł przybyłych przed tym, by chcąc chronić się przed śmiercią, nie budowali wokół siebie murów i to nie tylko wobec obcych, ale często nawet bliskich.  – Prawdziwa miłość zaczyna się od otwarcia na nieprzyjaciół. Nie możemy żyć wiecznie w kokonie, do którego wpuszczamy tylko tych, z którymi nam jest dobrze. Bo wszystko to, czego się boimy, Chrystus już dawno pokonał. I z mocą Ducha Świętego, którego Jezus daje co dnia, jesteś w stanie działać i postępować jak On – podsumował prelegent.

Szóste spotkanie miało miejsce 26 października 2018. Gościliśmy Biskupa Damiana Muskusa. Biskup podkreślił, że to właśnie głęboka relacja z Bogiem jest kluczem do rozpoznawania tajemnicy znaków czasu. – Nie rozpozna głosu Boga ktoś, kto głosi własną ewangelię sukcesu, kto traktuje Go utylitarnie, czyli by sobie coś z Nim załatwić. By odczytać Boże znaki w świecie trzeba po prostu kochać i to bezwarunkowo. Miłość otwiera oczy, otwiera serce, miłość odmładza – nauczał.

Radio Pallotti.FM, które jest jednym z dzieł Fundacji nowohuckie.PL przeprowadziło 6 transmisji ze spotkań, zwanych Ewangelizacją na Barce. W sumie zrealizowaliśmy ponad 10 godzin transmisji wideo. Na naszym kanale na YouTube można zobaczyć pełną relację z wydarzenia. Dziękujemy Województwu Małopolskiemu za pomoc w organizacji rejsów.

Pełna relacja na stronie naszej fundacji: http://fundacja.nowohuckie.pl/krakowskie-rejsy-po-wartosciach/

Ks. Łukasz Gołaś SAC, Prezes Fundacji nowohuckie.PL