WYDARZENIA

JEGO MIŁOŚC SPRAWI, ŻE W SERCU BĘDZIE POKÓJ I BĘDZIEMY ZDOLNI DO PRZEBACZENIA NAWET NAJTRUDNIEJSZYCH SYTUACJI


Kapitanem lipcowej ewangelizacji na barce był ks. Mikołaj Konarski. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji z tego spotkania.

Krakowskie rejsy po wartościach – zachować o zapomnienia. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.