WYDARZENIA

I FORUM PREFEKTÓW STUDIÓW – EDUKACJA I KOMUNIKACJA


Jutro Kościoła i świata rozgrywa się dziś, w naszych seminariach. 
 
Edukacja i komunikacja w seminariach duchownych wymagają aktualizacji i uwspółcześnienia. Pallotyni inicjują współpracę prefektów studiów wyższych seminariów duchownych na rzecz lepszego kształcenia księży.
 
Zapraszamy na I FORUM PREFEKTÓW STUDIÓW z udziałem wykładowców i alumnów, które odbędzie się w dniach 26-27 października tego roku w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie. I Forum objął swoim patronatem Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a także Minister Nauki i szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. W programie znakomici goście i wykładowcy ze świata duchowieństwa, nauki i praktyki, jak bp Damian Bryl, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Szymon Hołownia, ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC, s. Anna Maria Pudełko, red. Anna Sosnowska, o. Wojciech Żmudziński SJ i wielu innych. 

To pierwsze w Polsce i na świecie Forum Prefektów Studiów. Celem tego naukowego przedsięwzięcia jest zainicjowanie współpracy osób odpowiedzialnych za edukację seminaryjną i doskonalenie jakości nauczania i komunikowania w seminariach w kontekście współczesnych wyzwań społecznych, kulturowych i eklezjalnych.

Na jakie pytania chcemy odpowiedzieć?  

  • Jakich księży potrzebują ludzie naszych czasów? 
  • Czy współczesne seminaria kształcą takich księży, którzy odpowiadają na potrzeby współczesnych ludzi?
  • Czy edukacja seminaryjna uwzględnia potrzeby alumnów i przygotowuje ich do przyszłej pracy duszpasterskiej na miarę dzisiejszych czasów?
  • Jak dzisiaj edukować w seminariach w Polsce?
  • Jak dzisiaj komunikować w seminariach w Polsce?
  • Jakiej edukacji i komunikacji potrzebują dzisiaj seminarzyści?
  • Jak aplikować w seminariach w Polsce zalecenia Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis z 2016 r.

Udział w I Forum jest poprzedzony badaniem kompetencji komunikacyjnej duchowieństwa w wyższych seminariach duchownych.  To pierwsze tego typu badanie, które może znacząco wpłynąć na rozwój kompetencji komunikacyjnej wśród księży. Badania odbywają się metodą sondażu i samooceny. Narzędzia badawcze zostały wypracowane na podstawie amerykańskiej tradycji badawczej ostatnich 70 lat oraz analizy wielu technik i narzędzi pomiarowych w tym zakresie.

Do udziału w Forum zapraszamy po co najmniej trzech przedstawicieli z każdego seminarium:  prefekta studiów, wykładowcę i alumna. Program Forum przewiduje zróżnicowane zajęcia dla tych trzech grup uczestników. A wszystko po to, by rozwinąć  różne kompetencje potrzebne do przeprowadzenia zmiany, jaką jest uwspółcześnienie edukacji i komunikacji w seminariach duchownych w Polsce. Koszt udziału w Forum wynosi 240 zł za osobę.

Szczegóły: https://www.wsdsac.pl/o-forum/ i na naszym profilu facebookowym: https://www.facebook.com/wsdsac/

Organizatorzy: WSD Księży Pallotynów Ołtarzew, Wydział Teologiczny UKSW