EPIFANIA 2018

REKOLEKCJE PRZED OBJAWIENIEM PAŃSKIM U PALLOTYNÓW W KRAKOWIE

EPIFANIA ? REKOLEKCJE DLA KRAKOWA I CAŁEGO ŚWIATA
BÓG, KTÓRY POZWALA SIĘ ZNALEŹĆ TYM, KTÓRZY GO NIE SZUKAJĄ

 Pod tym hasłem przez cztery dni (3-6 stycznia br.) trwały rekolekcje ewangelizacyjne zorganizowane przez Redakcję Pallotti.FM oraz Parafię pw. MB Pocieszenia w Krakowie. Śpiew w czasie tych dni animował chór Amadeum pod batutą Tomasza Filipka oraz wspólnota NaMarka. Oprawę liturgii objęła Diecezjalna Diakonia Liturgiczna oraz służby liturgiczne krakowskich parafii pod opieką ks. Ryszarda Kilanowicza.

Pomysł, propozycje celebracji oraz program spotkań powstały w oparciu o dziedzictwo pozostawione przez naszego Świętego Założyciela dotyczące świętowania Epifanii.

Przez trzy dni mieszkańcy Nowej Huty i Krakowa przygotowywali się do Epifanii, uczestnicząc we Mszach Świętych oraz celebracjach, którym towarzyszyła katecheza prowadzona przez zaproszonych gości. Rekolekcje zakończyły się w Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) uroczystą Mszą Świętą po, której uczestnicy dokonali wyboru Jezusa jako Pana i Zbawiciela, w geście ucałowania stopy Dzieciątka Jezus.

Rekolekcje były transmitowane przez Radio PALLOTTI.FM oraz telewizję DOBRE MEDIA z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dzięki temu w wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 tys. słuchaczy.

DZIEŃ PIERWSZY, 3 STYCZNIA

Tematem przewodnim tego wieczoru były słowa: Ożywiać wiarę, a patronami byli błogosławieni męczennicy pallotyńscy: bł. J. Stanek SAC i bł. J. Jankowski. Homilię
i katechezę podczas celebracji wygłosił ks. Adrian Galbas SAC, przełożony prowincjalny
z Poznania.

?Nie wystarczy więc, że powiemy ludziom o Bogu. Mamy żyć tak, żeby inni widząc nas, dostrzegali Jego wielką miłość. Podobnie jak chwalili Ojca, patrząc na Jezusa. Czy mają taką motywację gdy patrzą na Ciebie? Jeśli nasze chrześcijańskie czyny nie są motywem do uwielbienia Boga to po co my, chrześcijanie, w ogóle istniejemy?? ? mówił podczas homilii.

Po Eucharystii odbyła się celebracja, podczas której poświęcono wodę i odnowiono przyrzeczenia chrzcielne. W jej trakcie ks. A. Galbas tłumaczył, że podejmowana ewangelizacja będzie skuteczna jedynie wtedy, kiedy będzie wynikała z żywej relacji
z Bogiem. ?Nie można człapać za Chrystusem. Trzeba za Nim iść. Czy patrząc dzisiaj na siebie, na swoje chrześcijaństwo możesz powiedzieć, że jesteś jak młody rumak, który gna za Nim, czy raczej jak szkapa, która nie pójdzie, jeśli się jej nie zachęci?? ? pytał.

Apelował także do zebranych, by chcieli się angażować w ożywianie życia Kościoła
w Polsce, nie bojąc się proponować księżom swojej pomocy. ?Nie da się tego zrobić inaczej niż tylko razem. Nie wystarczą księża. Oni powinni zrobić pierwszy krok w tym współdziałaniu, ale boję się, że nie zrobią, bo my też jesteśmy mocno skażeni tą narodową wadą jaką jest indywidualizm. Stąd moja gorąca prośba ? wepchajcie się!?.


DZIEŃ DRUGI, 4 STYCZNIA

Podczas drugiego dnia rekolekcji zebrani zgłębiali słowa: Rozpalać miłość. Patronką tego dnia była bł. Elżbieta Sanna. Bp Krzysztof Nitkiewicz z Sandomierza, który przewodniczył Mszy św. oraz wygłosił katechezę podczas celebracji, wzywał do tego, aby wierzący jednoczyli się z Chrystusem poprzez słowo Boże. Zachęcał ? ?(?) Chrystus chce, abyśmy poszli na całego i zakosztowali Ewangelii. Może nie będzie nam od razu smakowała, ale trzeba spróbować?.

Podczas celebracji uczestnicy przyjęli światło Chrystusa i zabrali je do swoich domów, by rozpalać je w codzienności. W czasie katechezy ordynariusz sandomierski uwrażliwiał, jak ważne w życiu wierzących jest Pismo Święte. ?Biblia to oliwa dolewana do naszej lampki wiary. To słowo Boże odnawia naszą duchowość. Jeśli Pismo Święte będzie przez nas czytane właściwie, będzie prowadziło nas do modlitwy, a tym samym zapalało w nas Bożą miłość? ? mówił. Na zakończenie wskazał, że istotą wiary jest spotkanie z Chrystusem ? ?Ono rozpala w nas Jego miłość, dlatego jednoczmy się z Jezusem. Te rekolekcje są ku temu dobrą okazją?.

DZIEŃ TRZECI, 5 STYCZNIA

Tematem dnia były słowa: Nieść wiarę i miłość, a patronem św. Wincenty Pallotti.

Eucharystii i celebracji przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Tłumaczył, że głoszenie wiary i miłości światu powinno wynikać z radykalizmu Ewangelii.

W czasie celebracji sprawowany był sakrament pokuty i pojednania.

Metropolita krakowski wskazywał, jak ważne jest podtrzymywania fundamentalnych zasad miłości Boga i człowieka. ?Orędzie wiary i miłości zawarte w Ewangelii i nauczaniu Kościoła jest znakiem sprzeciwu wobec świata. Konieczne jest głoszenie go współczesnej Europie
w porę i nie w porę, żeby ją ratować i dać jej nadzieję? ? mówił. Zaznaczył, że wierzący musi jednak najpierw zrozumieć swoją godność chrześcijanina. ?Co daje mi Chrystus?
Co odnajduję w Kościele? Kim jestem jako członek Kościoła? Trzeba to jasno określić, by zrozumieć jakie skarby mam w sobie dzięki wierze i miłości do Boga, by później z radością
i mocą te nadzwyczajne wartości i dary nieść współczesnemu światu? ? wyjaśniał.

Na zakończenie arcybiskup wezwał zebranych do modlitwy do Ducha Świętego. ?Jestem głęboko przekonany, że jest jeden warunek jeśli chcemy być dzisiaj silni naszą wiarą, a naszą miłością przezwyciężać wszelkie zło ? modlitwa do Ducha Świętego. Trzeba nam ciągle
z taką wiarą, jaką miał Jan Paweł II wołać do Boga: ?Niech zstąpi Duch Święty i niech przemieni oblicze tej ziemi??.

DZIEŃ CZWARTY, 6 STYCZNIA

Podczas Mszy św. w Uroczystość Objawienia Pańskiego bp Damian Muskus zaznaczył, że tylko prawdziwa mądrość otwiera serce i umysł człowieka na przyjęcie Boga. W wygłoszonej homilii zwrócił on uwagę, że rodząc się w Betlejem, Bóg nie przyszedł udawać człowieka, ale naprawdę się nim stał. Dodał, że uczynił to w tak niespodziewany sposób ? w prostocie
i ubóstwie ? że wielu Go nie rozpoznało, w tym uczeni w Piśmie, Herod i mieszkańcy samego Betlejem. Udało się to jednak pasterzom i Mędrcom ze Wschodu. ?Jedni odkryli Go sercem prostym i nieskażonym pychą, drudzy poznali Go dzięki głębokiej mądrości i umiejętności czytania znaków. Tak więc tylko wielka prostota i wielka mądrość znalazły drogę do Jezusa?.

Wskazał, że przyjście Chrystusa odmieniło dzieje ludzkości. ?Trzeba więc dziś zapytać: a co ja zrobiłem z tą najwspanialszą nowiną? Dlaczego nie budzi we mnie żywego zachwytu, nieustannego zadziwienia i radości?? Pytał: ?Czy doświadczyłem własnej Epifanii.

Na zakończenie zachęcił do tego, aby postawić sobie również pytanie o to, czy podobnie jak Mędrcy wyruszamy w drogę oraz czy jesteśmy gotowi na niespodziewane i rozpoznawanie znaków. ?Prośmy Pana dziejów o mądrość, która pozwala przyjąć Go takim, jakim się objawia. Prośmy Go o pokorę, która otwiera oczy i serca na prawdę. Prośmy o umiejętność nieustannego zachwytu nad niepojętą tajemnicą Wcielenia. Niech Chrystus objawiający się światu objawi się i każdemu z nas? ? podkreślił bp Muskus.

Na zakończenie Mszy św. oraz czterodniowych rekolekcji uczestniczący w liturgii mogli ucałować figurkę Dzieciątka Jezus, uznając Go tym samym za Pana i Zbawiciela. Kopia figurki Bambino Ges? z kościoła SS. in Onda została przywieziona z Domu Dziecka
w Rudniku prowadzonego przez Siostry Pallotynki.