WYDARZENIA

CZY DOŚWIADCZYŁEŚ WŁASNEJ EPIFANII? – ZAKOŃCZENIE EPIFANII


Podczas Mszy św. kończącej pallotyńskie rekolekcje „Dla Krakowa i całego świata” bp Damian Muskus zaznaczył, że tylko prawdziwa mądrość otwiera serce i umysł człowieka na przyjęcie Boga.

W wygłoszonej homilii zwrócił on uwagę, że rodząc się w Betlejem, Bóg nie przyszedł udawać człowieka, ale naprawdę się nim stał. Dodał, że uczynił to w tak niespodziewany sposób – w prostocie i ubóstwie – że wielu Go nie rozpoznało, w tym uczeni w Piśmie, Herod i mieszkańcy samego Betlejem.

Udało się to jednak pasterzom i Mędrcom ze Wschodu. „Jedni odkryli Go sercem prostym i nieskażonym pychą, drudzy poznali Go dzięki głębokiej mądrości i umiejętności czytania znaków. Tak więc tylko wielka prostota i wielka mądrość znalazły drogę do Jezusa” – ocenił.

Dodał, że Trzej Królowie są symbolem ludzi, którzy ciągle szukają sensu życia – nie zadowalają się oczywistymi prawdami, wciąż poznają rzeczywistość czy rozbudzają w sobie wielkie pragnienia.

„Prawdziwa mądrość otwiera serca i umysły na przyjęcie Boga, który jest niezmiennie zaskakujący: burzy schematy i przychodzi w sposób nieoczekiwany. Prawdziwa mądrość jest przygotowana na niespodziewane, na zachwyt prostotą Boga, który objawia się nam z miłością. Mędrcy ze Wschodu potrafili być gotowi na niespodziewane i w prostocie i ubóstwie odkryć Boga” – nauczał.

Wskazał, że przyjście Chrystusa odmieniło dzieje ludzkości. „Trzeba więc dziś zapytać: a co ja zrobiłem z tą najwspanialszą nowiną? Dlaczego nie budzi we mnie żywego zachwytu, nieustannego zadziwienia i radości?” – nie unikał trudnych pytań.

„Jeśli powszednieje mi Ewangelia, jeśli zamiast szczęścia spotkania ze Zbawicielem odczuwam wyłącznie znużenie powtarzalnością nabożeństw i tradycji, a w Kościele nie odnajduję braterskiej wspólnoty – być może oznacza to, że nie doświadczyłem jeszcze własnej epifanii” – uwrażliwiał.

Na zakończenie zachęcił do tego, aby postawić sobie również pytanie o to czy podobnie jak Mędrcy wyruszamy w drogę oraz czy jesteśmy gotowi na niespodziewane i rozpoznawanie znaków.

„Prośmy Pana dziejów o mądrość, która pozwala przyjąć Go takim, jakim się objawia. Prośmy Go o pokorę, która otwiera oczy i serca na prawdę. Prośmy o umiejętność nieustannego zachwytu nad niepojętą tajemnicą Wcielenia. Niech Chrystus objawiający się światu objawi się i każdemu z nas” – podkreślił bp Muskus.

TEKST: Łukasz Kaczyński

FOTO: Marek Jucha